Vistelsestipendium på Biskops Arnö till finlandssvenska författaren Ann-Sofi Carlsson

 

Under 2017 inledde Svenska folkskolans vänner i Finland och Biskops Arnö ett samarbete. En del i samarbetet består i ett vistelsestipendium på Biskops Arnö, där en finlandssvensk författare ges möjlighet att arbeta på sitt verk på Biskops Arnö. Vi gratulerar Ann-Sofi Carlsson från Vasa till det första vistelsestipendiet och hälsar henne välkommen till Biskops Arnö.
SFV:s pressmeddelande:

Biskops Arnö
I år delade SFV första gången ut ett tre veckor långt vistelsestipendium för författare – på Biskops Arnö vid Mälaren i Bålsta, cirka 60 kilometer nordväst om Stockholm.
Stipendiet är tänkt som inspiration för en författare i början av karriären; som alltså debuterat, och som hittills gett ut maximalt 3 böcker. SFV bekostar uppehället samt en tur- och returresa, och det första stipendiet skall utnyttjas under perioden första april 2018 till sista mars 2019.

SFV:s styrelse beviljade sitt första Biskops Arnö-stipendium till Ann-Sofi Carlsson i Vasa med följande motivering: Stipendiemottagaren ger i sitt författarskap prov på rik kännedom om såväl existensens krassa realiteter, som vardagens hemtrevliga magi. Gestalterna i hennes prosa är ofta gåtfulla, och de betraktar världen på sitt eget sätt.

Om Svenska folkskolans vänner:
”Svenska folkskolans vänner r.f. har till ändamål att främja bildningsarbetet bland Finlands svenska befolkning genom att understöda skolor, barnträdgårdar och bibliotek, utge studieunderstöd ävensom stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden”.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *