Seminarium: Nordisk litteratur för bibliotekarier – en översikt

Biblioteket-Arno

Vi vill genomföra ett seminarium riktat till bibliotekarier i de nordiska länderna. Seminariets tema är den nordiska litteraturen, med särskilt fokus på nordisk kvalitetslitteratur från 1980 och fram till idag.

Med kvalitetslitteratur menas litteratur som har höga konstnärliga ambitioner i fråga om originalitet och komplexitet och inte låter sig definieras utifrån enkla genrebenämningar.

Tid och plats: Biskops Arnö 9 –12 augusti 2016
Platser kvar för danska, finländska och isländska deltagare!
Anmälan >>

Vi inleder med ett föredrag om syftet med seminariet och bibliotekens roll för att stärka den nordiska litteraturen, och därefter en inspirationsföreläsning om den nordiska litteraturen. Deltagarna kommer också att ges en guidad rundvandring i de historiska byggnaderna. Den efterföljande strukturen på seminariet kommer vara konstruerat så att vi ägnar varje nordiskt självständigt land en halv dag var. Under dessa halvdagar kommer vi att gå igenom de olika ländernas viktigaste författarskap och litteraturströmningar från 1980 och framåt. Vi börjar med Danmark redan under eftermiddagen den 9:e och slutar med Island eftermiddagen den 11:e. Den sista dagen försöker vi knyta ihop säcken genom samlande diskussioner och föreläsningar om hur det nordiska bibliotekssamarbetet kan utökas och fördjupas.

Biskops Arnö har lång erfarenhet av att genomföra liknande seminarier riktade till författare. Detta är första gången vi riktar oss till bibliotekarier, de som förmedlar och som i konkret form nära läsaren kan skapa ett ökat intresse för den nordiska kvalitetslitteraturen. Av erfarenhet vet vi att mötesformen skapar nätverk, ökad språkförståelse och inte sällan konkreta projekt vilket är de främsta målen för detta seminarium.

Syfte och mål är att stärka den nordiska litteraturen genom att öka kunskapen hos bibliotekarierna som är en central yrkesgrupp i sammanhanget. Vi vill med detta seminarium öka kunskapen hos bibliotekarier i Norden om nordisk kvalitetslitteratur, bibliotekarier som i sin tur kan förmedla kunskaper till sina besökare på biblioteken.

Förutom utbildning och kunskaper i nordisk litteratur ska det existerande biblioteksnätverket i Norden förstärkas. Genom att skapa personliga relationer och forma detta nätverk kan man sedan utbyta tankar, upplevelser, författarbesök, litteratur och forma ett tätare samarbete i nordisk anda.

Anmälan >>

PRELIMINÄR PLANERING:

Dag 1
Tisdag 9 aug

Ankomst under förmiddagen.
Alfred möter och visar tillrätta.
Deltagarlista finns och Alfred prickar av.

09.30 Kaffe+smörgås beställes och erbjuds de som kommer.

12.00 Samling  till lunch i nya matsalen. Alfred ansvarar och hälsar kort välkommen.

13.00 -14.00 Presentationsrunda av alla deltagarna.  Introducerande föredrag av Alfred Arvidsson under titeln Nordisk litteratur ur ett biblioteksperspektiv (ca 20 min). Frågor och synpunkter från deltagarna.

14.00 Paus

14.15 -15.00 Inspirationsföreläsning om samtidens nordiska litteratur sedan 1980.

Föreläsare Ida Linde, kursansvarig Biskops Arnös författarskola. Plats för samtal i slutet av timmen.

15.00 Kaffe+kaka

15.30 – 16.30 Biskops -Arnö i historisk kontext , Medeltidshuset. Guidad rundvandring under ledning av Håkan Tegneståhl.

16.30 Uppläsning av exempel på nordisk litteratur  5 x 5 min.  Prel. uppläsare:

Tidigare kursdeltagare, Ida, Alfred, någon av deltagarna.

18.00 Middag

Samkväm efter middagen

Dag 2
onsdag 10 augusti:

8.00 Frukost

9.00 – 11.00 Danmark, presentation och diskussion. Se separat mall för alla länder nedan.

11.00 – 12.00 Finland

12.00  Lunch

13.00 -14.00 Finland fortsätt

14.00 – 16.30  Sverige

(14.30 Kaffe + kaka)

18.00 Middag

Samkväm efter middagen

Dag 3
torsdag 11 augusti:

8.00 Frukost

9.00 – 11.00 Norge

11.00 – 12.00 Island

Lunch

13.00 -14.00 Island

14.00 – 14.30 Kaffe+kaka

15.00 Sammanfattande diskussion ledd av Alfred. Gemensamma drag- särarter, utvecklingstendenser i den nordiska litteraturen.

18.00 Middag

19.00 Kväll i Biskopsköket.
Vi eldar brasa och berättar nordiska skrönor för varandra.
(Antingen denna kväll eller första kvällen för att lära känna varandra)

Dag 4
fredag 12 augusti

8.00 Frukost

9.00 – 12.00 Hur ser behoven ut för fortsatt samarbete?
Vad kan dessa dagar leda till? Nordiskt biblioteksnätverk?
Hur skapar vi kommunikation med varandra? Facebook-grupp?
Gemensamt forum via Föreningen Norden, Föreningen Nordens biblioteksnätverk, Nordiska biblioteksveckan, Kura Skymning?

12.00 Lunch.
Tack och adjö.

 

Mall för ländernas timmar (varje pass är 2 timmar):

  1. Introducerande föreläsning om landet och dess litterära traditioner från 1980 och framåt. Bibliotekarie från respektive land eller Alfred? 40 minuter inklusive frågor och samtal.
  2. Urval av texter som läses av Alfred på svenska och danska. Island, Finland och Norge läses av någon bibliotekarie. 20 minuter.
  3. Diskussion kring den nordiska litteraturen och bibliotekens roll i respektive land. 60 minuter.

Malin-i-biblioteket2