Att skriva skönlitteratur – fördjupningsår – (distans – egy)

skrivarelev-kurs

Att skriva skönlitteratur — projektkurs vänder sig till dig som t ex har gått grundkursen, har debuterat eller är på väg att debutera som skönlitterär författare eller skribent.

[learn_more caption=”Ekonomi”]

Att skriva skönlitteratur – projektkurs är en distanskurs. Du betalar för kopiering, försäkring, teater- och biobesök.

Kostnaden för dig som går Att skriva skönlitteratur – projektkurs är 1000 kr per termin.

Notera: Vid träffar på Biskops Arnö tillkommer en obligatorisk och fast kostnad för boende och måltider. Vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan. Faktura för träffarna skickas på mail efter din vistelse.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten. Se CSN.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Kurstid och ansökan”]

Sista ansökningsdag: 6 april 2020

Kurstid

Ht 2020: 24 aug – 18 dec,

Vt 2021: 7 jan – 26 maj

För att gå utbildningen, som är en eftergymnasial yrkesutbildning, krävs treårigt gymnasium. Du kan söka som t ex tidigare har genomgått Att skriva skönlitteratur – grundkurs eller kursen Att skriva dramatik. Ansökan skall innehålla manus (5-10 sidor), projektbeskrivning samt ett brev där du motiverar varför du vill gå kursen. Bifoga även senaste gymnasiebetyg

Antal deltagare: 12

Ansökan till projektkursen läses av kursansvariga och lärare. Sedan har vi ett antagningsmöte. Du är också välkommen att söka även om du inte har gått grundkursen. Det vi utgår ifrån när vi antar är om projektet, som man söker med, har kommit så pass långt att det är realistiskt att bli färdigt under projektåret.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader. [/learn_more]

 [button link=”https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=9747″ type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Ansökningsblankett [/button]

Du som söker hit vill dels arbeta med ett eget skönlitterärt manus, dels vidareutveckla dina kunskaper om litteratur, litteraturteori och estetiska frågeställningar. Du är seriöst inriktad på en framtid inom det litterära fältet med kritik, tidskrifts- eller förlagsverksamhet, samt som utövande författare.

De studerande tilldelas en personlig handledare som följer manusarbetet under hela läsåret. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier kring litteratur och teori, samt fortlöpande textsamtal. Vi för också diskussioner om olika litterärt anknutna kringverksamheter, som översättning, kritik mm. Utbildningen bygger på aktivt deltagande samt självständigt skrivande och läsande.

Kursmoment
Enskild handledning
Textsamtal i helklass
Lektioner och eget arbete
Uppläsningar och evenemang
Projektarbete

Terminsdisposition

Undervisningen bedrivs i perioder på fyra dagar i månaden förlagda till Biskops-Arnö. Studiebesök i Stockholm eller Uppsala kan förekomma. Under perioderna kan man mot en kostnad bo och äta på skolans internat. Kvällsaktiviteter tillkommer ibland, liksom kursmoment på andra platser i form av enskild handledning, uppläsningar, evenemang mm.

Kursansvarig: Sara Gordan

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *