Folkhögskolans historia på Arnö

Biskops arno tidigt 60 tal_webb

1956  får Föreningen Norden överta Biskops-Arnö. Det är ett regeringsbeslut som gör det möjligt för Föreningen Norden att bedriva nordiskt bildningsarbete på ön.

1958 startade man den folkhögskola som idag heter Biskops Arnö Nordens Folkhögskola.

tidigt-vykort-elevbostader_besk

Skolan har genomgått en stark utveckling under sina dryga 50 år. Från början fanns enbart en allmän kurs på skolan. Ganska snart fick den allmänna kursen fyra block att välja emellan. Det var ett kultur-, ett samhälls-, ett media- och ett allmänt block.

Biskops-Arnö i slutet av 50-talet

Skolan hade och har ett spännande pedagogiskt upplägg och tidigt på 70-talet skapades dessa fyra block som inte var årskursindelande, en stor nyhet på den tiden. Ofta gick eleverna två år på Biskops-Arnö.

Biskops_Arno 60-tal_webb

1979-80 skedde en utveckling mot specialkurser, inspirerade delvis av den aktiva sommarkursverksamheten och speciellt de skrivarkurser som hölls på skolan. Då kom skrivarlinjen, fotolinjen, medialinjen och några år in på 80-talet; ekologilinjen. Under 80- och 90-talet expanderade skolan starkt med flera förgreningar och flera nivåer utifrån de kurser som fanns. Bl a startade Att skriva dramatik och Dokumentärfilmskursen.

Biskops_Arno 70 tal_webb

Under andra halvan av 90-talet utvecklades skolan ytterligare. Fotoskolan blev en kvalificerad yrkesutbildning (KY) inom bildjournalistik och från 2011 Yrkeshögskola (YH), mediakursen blev Norden i Chile och Film för förändring, skolan startade olika projekt inom Kunskapslyftets ram bl a i Upplands-Bro. Där bedrevs friskvård tillsammans med allmänna ämnen och den kursen tillsammans med erfarenheterna från Ekologikursen gav idéer till den nyhet som bjöds ut i början av 2000-talet. Naturens medicin, en termin på Biskops-Arnö. Naturens medicin är nu flerårig och innehåller ett antal olika kurser. Skolan har drygt 200 långkurselever varje läsår.

 

skolan-2

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *