Pages Navigation Menu

SFI – Biskops Arnö

Svenska för invandrare med Folkuniversitetet i Uppsala

• Klassrumsbaserad undervisning
• Erfarna och engagerade lärare
• Individanpassad undervisning
• Moderna läromedel
• Digital pedagogisk plattform
• Laptops att låna under lektionerna