Deltagarinflytande och studeranderätt

Biskops Arnö har en studerandepolicy där deltagarinflytandet beskrivs.

Biskops Arnö har en studeranderättslig standard, där de studerande kan följa checklista för alla områden.

Det finns idag ingen studerandeorganisation på Biskops Arnö. Kursdeltagarna, via representation från alla kurser, möts i kursrådet och kan där få stöd för kursvisa synpunkter på skolan och internatet.

Om man som kursdeltagare är missnöjd med sin egen studiesituation ska man följa denna ordning:

  • Steg 1
    Kursdeltagaren tar upp det med kursföreståndare som försöker lösa problemet.
  • Steg 2
    Kursdeltagare informerar skolledning och de tar itu med problemet. Skolledningen bedömer om det ska vara en styrelsefråga.
  • Steg 3
    Skolans styrelse får fälla avgörandet vid fall som skolledning bedömt vara en styrelsefråga.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *