Allmän kurs – möjligheternas kurs

Slider-Allman-kurs

Allmän kurs med två profiler

Allmän kurs vänder sig i första hand till dig som vill fullfölja oavslutade eller inte påbörjade gymnasiestudier. Du börjar dina studier där du själv befinner dig, och läser mellan ett till tre år på kursen beroende på dina förkunskaper.

Syftet med studierna är att få grundläggande behörighet till högskola eller någon annan utbildning. Vi vill också verka för en god bildning i demokratisk anda med respekt och solidaritet som ledord. Utbildningen är till för dig som vill utveckla såväl kritiskt tänkande som nyfikenhet.

Foto: Lysa Öster

Kurslängd 1 år –3 år
beroende på förkunskaper

[learn_more caption=”Ekonomi”]

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, men du måste förboka måltiderna.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 22 440 kr – 24 310 kr beroende på rums standard.

Vårterminen (20 v) kostar mellan 26 400 – 28 600 kr.

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) tillkommer på  2.000 kr/ termin.

Extern

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2 720 kr för hösttermin och 2 970 kr för vårtermin.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Kurstid och ansökan”]

Allmän kurs med två profiler

Sista ansökningsdag

Ht 20: 22 april och löpande därefter.

Kurstider:

VT 20: 7 januari – 22 maj 2020

Ht 20:  24 augusti – 18 december 2020

Antagningsprocessen

När du söker till allmän kurs ska du bifoga ett personligt brev, dina senaste betyg till din ansökan. I det personliga brevet vill vi att du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Det är ditt ansvar att se till att ansökan är komplett och att du uppgett kontaktuppgifter där du kan nås.
Allmänna kursens lärare läser inkomna ansökningar och ringer referenser. Aktuella sökande till den skolförlagda kursen kallas till intervju. Intervjun är också en möjlighet för den sökande att själv besöka skolan och bilda sig en egen uppfattning om skolan och studiemiljön. Du får återkoppling på din ansökan slutet av maj respektive november. Du får då reda på om du blivit antagen, reserv eller nekats plats på kursen. Ett visst löpande intag sker så tänk på att skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Vid eventuell antagning till kursen,  skickas antagningsbrev ut per mail med information om betalning och övrig praktiskt.
Anmälningsbekräftelse till kursen är: 2000 kr
Bekräftelseavgiften är en förskottsbetalning på höstens kostnader.

Vid urvalsprocessen utgår allmänna kursens lärare från följande kriterier:

  1. Vi ser till de sökandes behov – de som saknar eller inte ha gått klart gymnasiet har förtur.
  2. Vi ser till den sökandes motivation till att gå kursen – det personliga brevet bör innehålla en motivering till varför den sökande sökt kursen tillika hens mål med utbildningen.
  3. Den sökande bör ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig kursen.
  4. Vitsord från kontaktade referenser.

[/learn_more]

[button link=”https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=9739″ type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Ansökningsformulär för Allmän kurs [/button]

Vad läser man på Allmän kurs?

Drygt två tredjedelar av tiden på Allmän kurs ägnas åt de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, matematik, historia, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap. De gymnasiegemensamma ämnena studeras både enskilt och i ämnesöverskridande teman. Resten av tiden på kursen ägnas åt så kallade profilstudier.

Vad erbjuder Biskops Arnös Allmän kurs för profiler?

GipsmaskSom deltagare på Allmän kurs väljer du en av följande två profiler:

Bild och form – En profil som handlar om att berätta, gestalta och påverka genom att arbeta med bild i praktiken. Vi presenterar vårt material i olika utställningsformer och olika presentationstekniker. Vi bekantar oss med koppargrafiken och de möjligheter som finns där.

Kultur och samhälle – En profil med inriktning på kultur och samhälle – lokalt, nationellt såväl som internationellt. Vi försöker förstå hur samhällen formas. Vi ställer frågor och diskuterar lösningar. Film och media är några av våra arbetsverktyg. Vi går på teater och besöker museer.

Hur arbetar vi på Allmän kurs?

Vi arbetar i varierande studieformer. Enskilt arbete och föreläsningar varvas med grupparbeten och diskussioner. Arbetssättet bygger på att vi alla har med oss värdefulla kunskaper och erfarenheter och att vi kan lära oss av varandra.

Fanny och Ine c (1 av 1)Som deltagare har du även stor möjlighet att komma med synpunkter och förslag på verksamheten.

Med den här friheten kommer också ett ansvar där din delaktighet är viktig.

Vi följer ett tydligt schema som ser likadant ut under hela läsåret. Varje skoldag börjar 9.00 och slutar 16.00 och rymmer fyra lärarledda lektionspass.

Passen är 75 minuter långa med en halvtimmes gemensam fikapaus emellan. Detta skapar en rutin i vardagen. Ibland bryts det vanliga schemat för att ge plats åt studiebesök, gästande föreläsare eller sociala aktiviteter.

På Biskops Arnö ges du studiero. På allmän kurs går mellan 20-25 studerande, och en stor del av undervisningen sker i halvgrupp. På kursen jobbar fem lärare. Som deltagare kan du därför få mycket stöttning och handledning.                       

Studiebesök och utbyte med en skola i USA

Under läsåret utnyttjar vi närområdet för studiebesök av olika slag. Vi har exempelvis besökt Uppsala för kortfilmsfestivalen, gjort teaterbesök, samt besökt Fotografiska museet i Stockholm.

På Biskops Arnö har vi ett samarbete med en skola i Kalifornien, USA. För dig som deltagare på allmän kurs finns möjlighet att åka på utbyte till skolan.

Gotiska Salen

A poem of Biskops Arnö
Astrid Arvidsson, tidigare kursdeltagare

An island full of knowledge
An island full of youth
An island full of tears
An island full of disputes

An island with a history
An island with dreams
An island dressed in nature
An island that’s more than it seems

An island echoing with laughter
An island sounding with song
An island surrounded by memories
No visit can last too long

nackrosblad-3

LÄRARE:

Sanna Lindström (kursansvarig, föräldraledig) sanna.lindstrom@old.biskopsarno.se
Lasse Mellberg (vik. kursansvarig) lars.mellberg@old.biskopsarno.se
Torbjörn Persson  torbjorn.persson@old.biskopsarno.se
Janne Hallqvist  janne.hallqvist@old.biskopsarno.se
Mikaela Holmborg  mikaela.holmborg@old.biskopsarno.se

panorama-BA-1web

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *