Alkohol- och och drogpolicy på Biskops Arnö

Biskops Arnö är de studerandes och personalens gemensamma arbetsplats. Där gäller samma lagar och förordningar som i det svenska samhället i övrigt. Ömsesidig respekt är ledordet på Biskops Arnö.

Alkohol
Att dricka alkohol ska alltid vara frivilligt. Ingen ska behöva känna tvång, eller bli tvingad till att dricka alkohol. Alla människor har olika erfarenheter av alkohol, egna erfarenheter eller av människor i sin närhet, och det är därför viktigt att respektera varje människas val och förhållningssätt till alkohol.  

Alkohol som berusande dryck har både positiva och negativa sidor. De positiva sidorna är sällan eller aldrig ett problem, de negativa sidorna har desto fler konsekvenser. Konsekvenser i form av att inte kunna dricka måttligt, att tappa kontrollen över sitt drickande och skapa ett beroende och/eller att agera på ett sätt som man kanske inte vill. Därtill har alkohol också rent fysiska hälsokonsekvenser för kroppen.    

Vårt mål är att Biskops Arnö ska vara en kreativ plats där nya idéer föds och där idéerna får möjlighet att ta form och utvecklas, detta alldeles oavsett vilken kurs man går på eller om man är anställd.  

Mot bakgrund av ovan vill vi uppmana till respekt för vår gemensamma arbetsmiljö och måttlighet när det gäller alkohol, och som en konsekvens av detta har vi alkoholfria arbetsveckor på Biskops Arnö. 

I våra undervisningslokaler dricker vi aldrig alkohol. 

Droger
Droger är förbjudna i det svenska samhället.  

Den som använder narkotika på Biskops Arnö får en skriftlig varning och krav på att visa att vederbörande är drogfri genom regelbundna tester. Den som vägrar visa tester på drogfrihet är inte längre välkommen som deltagare på skolan. 

Den skriftliga varningen kan följas av avskiljning från skolan om användandet av narkotika fortsätter. 

På Biskops Arnö finns en kurator som är behjälplig i att finna rätt stöd för den som är i behov av det. 

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *