Pages Navigation Menu

Våra policydokument

panorama-BA-1web

Här har vi samlat de policydokument som vi har antagit på skolan. De olika dokumenten ska vara en trygghet för dig som studerar på Biskops Arnö, vilka rättigheter och skyldigheter du har som deltagare, vilka krav du kan ställa på skolan osv. Det är levande dokument, omvärlden förändras, liksom kraven och förväntningarna.

Vi ser gärna att du läser och har synpunkter så att vi tillsammans kan skapa en ännu bättre verksamhet.