Att skriva dramatik – grundår

Biskops Arnös 1-åriga dramatikutbildning erbjuder grunderna för att skriva för teater, film, tv och radio. Ditt eget skrivande och din konstnärliga frihet står i centrum. Inom varje delkurs skriver du främst egna texter men också textövningar i grupp – allt under kontinuerlig handledning.

Kursen innehåller även föreläsningar, workshops och analyser, möten med professionella dramatiker, manusförfattare och regissörer.

[learn_more caption=”Ekonomi”]

Kostnaden för material, försäkring, teaterbesök är 2000:- för höstterminen och 2000:- för vårterminen.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, men du måste förboka måltiderna.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 22 440 kr – 24 310 kr beroende på rumsstandard. Vårterminen (20 v) kostar mellan 26 400kr – 28 600 kr.

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, försäkring, material mm) tillkommer på 2.000 kr per termin.

Externat

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2 720 kr för hösttermin och 2 970 kr för vårtermin.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

[/learn_more][learn_more caption=”Kurstid och ansökan”]

Sista ansökningsdag: 22 april 2020

Kurstider

Ht 2020: 24 aug – 18 dec

Vt 2021: 7 jan – 26 maj

Till ansökan bifogar du egna texter, ca 5- max 10 st A4 sidor dramatik för scen, film eller radio samt ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen. Betyg behövs ej.

Antal deltagare: 16

Urvalsgrunder

Urvalet sker på subjektiv bedömning av konstnärlig kvalitet. Motivation att gå på utbildningen är viktig i bedömningen.

Antagningsprocessen

Den inskickade ansökan läses och bedöms av lärarna på kursen i Steg 1. I maj får du besked om du blivit kallad till Steg 2 i antagningsprocessen. I så fall blir du kallad till en intervju. Antagningsbesked skickar vi ut oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på mail att vi har mottagit den. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

[/learn_more]

 [button link=”https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=9748″ type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Ansökningsblankett [/button]

Kursplan – en översikt

Höstterminen

Introduktion
Vad kännetecknar en dramatisk text? Vi utforskar och diskuterar grundläggande begrepp och byggstenar som utgör stommen för olika former av drama.

Texthandledning
Under hösten skriver deltagarna kontinuerligt egna texter som läses och analyseras i smågrupper ledda av handledare. Syftet är att du får fart på ditt eget disciplinerade skrivande. Du utvecklar också din förmåga att reflektera och granska texter med analysverktyg, samt att ge och ta emot feedback.

Teaterkurs
Genom workshops i regi, skådespeleri, och devising lär vi känna ramerna kring text på scen. Föreläsningar, skrivövningar och två större skrivprojekt. Vi analyserar olika former för scenkonst, även barnteater och musikteater.

Filmkurs
Som teoretisk grund undersöker vi olika aspekter av filmens dramaturgi, både för kortfilm och långfilm. Via föreläsningar och analyser fokuserar vi på det visuella dramatiska utformandet. Parallellt utvecklar och skriver du en egen kortfilm under handledning.

Hösten rundas av med två större skrivuppgifter utifrån ett bestämt tema.


Vårterminen

Texthandledning
Du skriver längre och mer omfattande texter, både individuellt och i grupp. Nyckelorden är fördjupning och specialisering.

Radiodramatik
Vi utforskar radiomediets dramatiska möjligheter och begränsningar med fokus både på klassisk dramaturgi och dokumentärt arbete. Lyssnande, föreläsningar, övningar, inspelningar med enkel teknik, och ett längre skrivprojekt.

TV-kurs
Hur ser strukturen ut för olika TV-format? Fördjupande föreläsningar i dramaturgi och analys av inspirerande TV-serier ger dig verktygen. I små grupper (s.k. writers room) presenterar ni idé (pitchar) utvecklar och skriver ”bibel” och pilotavsnitt. Allt under professionell handledning.

Dialogkurs
Fördjupning i den dramatiska dialogen. Utöver föreläsningar och övningar kommer vi genomföra två workshops med professionella skådespelare.

Utöver grundkurserna har vi även små temakurser; karaktärspsykologi, idéutveckling, adaption. Gästföreläsningar, bio- och teaterbesök, festivaler och enstaka branschbesök ingår också i programmet.

Kursansvariga
Kirsi Vikman och Oda Fiskum (föräldrarledig)


Lärare

Christian Augrell född 1976 i Malmö. Har gått dramatikerutbildningen på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola och på Dramatiska Institutets kandidatutbildning i dramatik/ dramaturgi. Vidare har han en konstnärlig magisterexamen på Stockholms Dramatiska Högskola. 2009 startade han Teater Satelliten i Sollentuna/ Stockholm med inriktning sig på nyskriven dramatik för unga personer. Hans pjäser har spelats på teatrar runt om i Sverige och utomlands. På senare år har han även skrivit filmmanus, för TV och har erfarenhet som regissör och teaterlärare.

Kirsi Vikman (född i Helsingfors 1966) är manusförfattare och har utvecklat TV-och filmproduktioner i olika genrer. Hon är verksam både i Sverige och Finland. 2018 var hon medförfattare till terrordramat ”Bullets”, en finsk/europeisk samproduktion. Kirsi har tidigare bl. a. skrivit manuset till den flerfaldigt belönade finsk/svenska långfilmen ”Den Bästa av Mödrar” i regi av Klaus Härö (2005). Det samarbetet har fortsatt med Härös kommande engelskspråkiga långfilm som spelas in nästa år.

Vid sidan av skrivandet har Kirsi undervisat i manuskrivande i flera år. På YLE Drama drev hon under ett år ett växthus för nya talanger samt arbetade som lektör.  Kirsi har examen i kreativt skrivande samt filmvetenskap.  Hon är också utbildad psykodramatiker, en metod hon använder som grund för workshops i karaktärsutveckling.

Oda Fiskum född 1985, är dramatiker och librettist från Trondheim i Norge. Hon är utbildad sinolog från London och dramaturg från Peking, och har bott och jobbat i Kina i sex år. I 2009 var hon med och grundade “Elephant in the Room”, den första professionella kinesisk-europeiska frigruppen på fastlandskina, och har samarbetat med olika kinesiska regissörer och teatrar. I 2012 blev Wang Chongs produktion av hennes pjäs “Ibsen in One Take” kårad till “Top ten stage performances in China” av Literary Life Weekly. 2013 flyttade Oda hem till Norden och var husdramatiker vid Dramatikkens Hus i Oslo 2014/2015. Oda skriver för ett brett spektrum av sceniska uttryck och har levererat beställningsverk för bland andra Zero Visibility Corp, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Haalogaland Teater och Norsk Litteraturfestival. Oda är fast librettist för den nordiska gruppen Operakollektivet.

Petra Norman vikarierar för Oda Fiskum under läsåret 2020/21

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *