Att skriva kritik och essäistik

Biskops Arnös författarskola bygger ut sin verksamhet med en ny kurs på distans:
Att skriva kritik och essäistik

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som vill skriva och läsa kritik och essäistik. Vi tar emot ansökningar från hela Norden. Du kan skriva på svenska, norska (bokmål eller nynorska) eller danska.

Kursbeskrivning
Att skriva kritik och essäistik är en tredje fristående kurs inom Författarskolan på Biskops Arnö. Kursen är främst avsedd för dig som gått grundkursen eller har andra liknande erfarenheter. Kursen går att läsa efter grundkursen, istället för fördjupningskursen, om man vill välja en sådan inriktning, eller efter fördjupningskursen, som ytterligare en fördjupning.

Kursen spänner mellan kritisk teori och dagskritik, mellan samtal om essäistiska traditioner och hantverksmässig kunskap för att skriva en god recension. Kursen adresserar också den samtida kritiska offentligheten, dess villkor och grundvalar. Utöver litteraturkritik och essäistik utforskar kursen även kritik av andra konstformer.

[learn_more caption=”Ekonomi”]

Att skriva kritik och essäistik  är en distanskurs. Du betalar för kopiering, försäkring, teater- och biobesök.

Kostnaden för dig som går Att skriva kritik och essäistik  är 1000 kr per termin.

Notera: Vid träffar på Biskops Arnö tillkommer en obligatorisk och fast kostnad för boende och måltider. Vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan. Faktura för träffarna skickas på mail efter din vistelse.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar högskolekvoten. Se CSN.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Kurstid och ansökan”]

Sista ansökningsdag: 11 maj 2020

Kurstid

Ht 2020: 24 aug – 18 dec,

Vt 2021: 7 jan – 26 maj

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om din relation till läsning och vad kritik och essäistik är för dig, samt varför du söker kursen. Utöver detta ska ansökan innehålla ett arbetsprov om max tio sidor essä eller litteraturkritik.

Antal deltagare: 12

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut i slutet av maj, du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader. [/learn_more]

[button link=”https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=10178″ type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Ansökningsblankett – Att skriva kritik [/button]

Att skriva kritik och essäistik  bedrivs utifrån folkhögskolepedagogikens grunder där deltagarnas olika erfarenheter och skrivsätt lyfts fram och där gruppens gemensamma behov är centrala. Läsandet och samtalet om andras och dina egna texter utgör hjärtat i undervisningen. Ambitionen är att genom kollektivt lärande både stimulera enskilda framsteg samt gruppens utveckling.

Kursupplägget består av läsande och samtal kring essäer, kritiktexter, enskilda författarskap, redaktionellt arbete samt publicistiska praktiker. Den innehåller också gemensamma seminarier, praktiska uppgifter och textsamtal. Du ska också skriva egna texter inom ramen för essäistik och kritik.

Kursen är en heltidsutbildning på distans bestående av fyra fysiska träffar på Biskops Arnö per termin, med undervisning på distans mellan träffarna. Kursen är studiemedelsberättigad. Kost och logi på skolans internat kan bokas för kursträffarna på ön.

Kursen startas med målsättningen att skapa en ny plats för skrivande med riktning mot en litterär offentlighet och ett fördjupat samtal om litteraturkritik och essäistik.

Lärare
Kajsa Sundin (kursansvarig),
Burcu Sahin
Martin Högström
Sara Gordan
Ida Linde och
Athena Farrokhzad

Alla lärare är verksamma författare, kritiker, essäister eller redaktörer.