FAQ – Naturens medicin

Fråga: På vilka grunder antas folk till Naturens medicin?
Svar: Det viktigaste är intresse för naturmedicin och god självdisciplin när det gäller studier. Läs mer om antagningsrutiner under ”Kurstid och ansökan”.

Fråga: Vad är det för ålder på kursdeltagarna?
Svar: Mellan 19 och 55 ungefär.

Fråga: Får alla bo på internatet?
Svar: De flesta får bo här men troligen inte alla.

Fråga: Hur många antas till kursen?
Svar: Vi brukar sammanlagt vara ca 25 kursdeltagare på alla varianter av Naturens medicin.

Fråga: Hur bedöms ett personligt brev?
Svar: Vi utgår främst från ditt personliga brev i vårt antagningsarbete.

Fråga: Hur många brukar söka?
Svar: Vi brukar ha ca 50 ansökningar.

Fråga: Finns det några särskilda erfarenheter som prioriteras?
Svar: Egentligen inte. Målet med antagningen är att få en stabil grupp med stort intresse, stor öppenhet och hög studiedisciplin.

Fråga: Om man får avslag, är det då någon idé att söka igen ett annat år.
Svar: Ja, många söker visserligen igen, men chansen att bli antagen ökar.

Att studera på folkhögskola
Folkhögskola är ett inarbetat begrepp med lång tradition av demokrati, solidaritet, öppenhet, nyfikenhet och kritiskt tänkande. Det innebär en fri och obunden, men också vuxen och engagerad form av samvaro och bildning. Närmare 150 folkhögskolor, som alla är olika sinsemellan, baserar sin verksamhet på denna tradition. De verkar för ett samhälle, där man slår vakt om verkligt fungerande demokrati för den vanliga människan. På en folkhögskola finns inga centrala läroplaner och ingen betygshets. Det ger dig en chans att nå dit just du vill.

Deltagarnas ålder, skolbakgrund och livserfarenhet brukar vara olika. Det är bra, för då lär vi oss mycket av varandra och du får jobba efter dina egna förutsättningar.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *