Författarskolan för unga 2013

”Takk. Jeg har nå sittet i 5 minutter og tenkt på hva jeg skal skrive, men det eneste konkrete ordet som kommer er takk. Resten er en eksplosion av positive følelser.”

”Lov mig dette unikke oplevelse vil gentage sig igen og igen og igen. Lov mig at andre unge vil opleve dette. Lov mig at det bare bliver halvt så godt – det er nok i sig selv”

Citaten ovan kommer från utvärderingen av en intensiv vecka på Biskops-Arnö. 30 ungdomar i åldern 15-18 år från olika delar av Norden deltog i det vi kallar ”Författarskola för unga”. Under en vecka tampades de med de olika språken, växlade mellan de olika språkgrupperna i tvärgrupper och i helklass. En del fick tolkas och i balansen mellan att möta och skapa intresse för varandras språk fick engelska ibland utgöra en bro för att alla skulle förstå varandra.

Deltagarna fick möta varandras och handledarnas tankar kring litteratur; vad den är och vad den kan vara. De presenteras för delar av litteraturen som de tidigare inte vetat om, till exempel den ljudliga och bildliga aspekten av poesi. Det var textsamtal som fördjupade deras kunskaper om den egna texten och hur man lär sig att läsa för att bli en bättre författare.

Handledare var Ida Linde och Athena Farrokhzad, båda författare som undervisar på Nordens författarskola på Biskops-Arnö. Utöver dessa kom Oscar Rossi från Finland, Maja Lee Langvald från Danmark, Eiríkur Örn Norðdahl från Island och Arve Kleiva från Norge. Med handledarnas breda kompetens och språkbakgrund skapades bra möjligheter för både en språklig brygga och en bred ingång i den nordiska litteraturen.

Bakgrunden till Författarskolan för unga är ett skrivarläger för ungdomar 12 – 15 år, som genomfördes på Biskops-Arnö sommaren 2012. Skrivarlägret finansierades delvis av Nordisk kulturfond och det lyckade resultatet innehållsmässigt ledde fram till diskussion mellan Anna Enemark på ministerrådets sekretariat i Köpenhamn och Biskops-Arnö om en författarskola för unga, med syfte att stimulera unga människor i norden till ett aktivt författarskap. I oktober/november fattade Nordiska ministerrådet beslut om en satsning på barn- och ungdomslitteratur, med bl a att ett nordiskt litteraturpris för barn- och ungdomsförfattare. Inom ramen för den satsningen avsattes pengar för en författarskola för unga, ett uppdrag som vi med stolthet åtog oss på Biskops-Arnö. En vecka som inte bara berörde deltagarna, utan också vi som jobbade med dem. Om det här är den nordiska litteraturens framtida författare, finns det väldigt lite att oroa sig för.

En del av resultatet av veckans arbete finns nedan i ljudfilerna, där författarna själva har läst in sina texter, på sitt modersmål.

Jesper Lundstedt

Jofrid Søyland

Pauliina Junttila

Ida Marie Bjørnvig

Aappo Jutila

Amanda Mattsson

Ana Sophie Bisgaard Üsüdür

Cornelia Johansson

David Jamissen

Emma Arltoft

Eveliina Niskala

Guðrún Brjánsdóttir

Heidi Erikson

Helena Rós Gilbert

Hilla-Riikka Hautala

Jessica Nygård

Julia Junttila

Kirvil B Næss

Linnea Salminen

Nanna Vang Christensen

Oddur Snorrason

Benedicte Celine Pascale

Simen Hatmyr

Simone Zeballos Holmberg

Susanna Hoffmann Bøggild

Þorsteinn Eyfjörð Þórarinsson

Yande Døhl Diouf

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *