Norden i en omskakad värld!

Inbjudan till Biskops Arnö-samtal

den 6 september kl 16 – 19 på Biskops Arnö

Platser kvar!

De nordiska länderna har visat sig stå stabila i en omskakad värld. Stämmer det eller är det en bild vi tycker om att spegla oss i? Skiljer sig de nordiska länderna egentligen från vår omvärld, går det att alls prata om de nordiska länderna som ett enhetligt begrepp.

Vi kommer att uppehålla oss vid dessa frågor den 6 september.

Program

  • 14.30 Buss avgår från Cityterminalen till Biskops Arnö
  • 16.00 Biskops Arnö-samtal i Logen*
  • 19.00 Samkväm och diskussion i Biskopsköpet
  • 21.00 Buss tillbaka till Stockholm

* Först ett budskap från Jan Eliasson som vid hemkomsten till Sverige från FN inte tyckt sig se så mycket nordisk aktivitet i det Europa som nu omstöps.

Sedan ett anförande av Ulla Gudmundson, tidigare bl a analyschef i UD och ambassadör i Vatikanen. Hon är författare till skriften ”Västmodell i kris, kampen om idéer i politiken” (Världspolitikens dagsfrågor 2017), som utifrån det perspektivet diskuterar Nordens roll.

Därefter samtal med följande paneldeltagare:

[one_fourth]
Britt Bohlin

Kenneth Broman

Sinikka Bohlin

Christian Syse

Krister Bringéus

Hans Wallmark

Kristina Persson

Birgitta Englin

Moderator

 

 

[/one_fourth]

[two_third_last]Direktör Nordiska Rådet

Stabschef vid Nordiska Ministerrådet

Ordf Föreningen Norden

Norges ambassadör i Sverige

Ambassadör för nordiska frågor

Ordf i Sv Nordiska Rådsdelegationen tbc

Fd Nordisk samarbetsminister

Global Utmaning och Föreningen Norden

Lisa Pelling
Ledarskribent i Dagens Arena och initiativtagare till tankesmedjan Arena Idé.

[/two_third_last]

Viktiga frågor blir givetvis öppenhet, lokal demokrati, social trygghet med innovationskraft, låg spänning i ett högspänningsområde, globalt ansvar, miljöengagemang och till viss del gemensam kultur – med vaksamhet mot de nynazistiska rörelser som vill kidnappa begreppet Norden.

Efter samtalet i fortsätter vi med samkväm då vi bjuder på lättare mat och dryck i Biskopsköket.

[button link=”http://form.old.biskopsarno.se/view.php?id=23015″ color=”silver” newwindow=”yes”] Anmäl dig här  >[/button]

Välkomna

!

[one_half]Mats Hellström

Ordförande

Stiftelsen Nordens Biskops Arnö[/one_half]

[one_half_last]Mats Lundborg

Rektor[/one_half_last]