Norden idag

Välkommen till en kurs om det nordiska samarbetet idag

Biskops Arnö den 12 – 14 augusti 2019

Digitalisering, klimatarbete, hållbar utveckling, funktionshinder, kultur, energi eller utbildning och forskning. Det är några exempel på samarbetsområden för de nordiska länderna. Samarbetet sker i någon av de många institutioner, föreningar, politiska organ, fonder och andra verksamhetsområden som är etablerade ute i länderna.

Arbetar du nordiskt eller förväntas du ha kunskap på området? Har du nytta av att veta mer om det nordiska samarbetet i alla dess former? Då är en tredagars introduktionsutbildning på Stiftelsen Nordens Biskops Arnö något för dig.

Vi erbjuder dagar i en berömd kulturmiljö på en liten ö i en avsides vik av Mälaren. Härifrån är det fyra mil till Uppsala och sex mil till Stockholm. Under dessa dagar får du intensivutbildning i nordiska frågor och en överblick och ett kontaktnät som du har nytta av i ditt arbete.

Kostnad 3.900:- SEK

Sista anmälningsdag 31 maj

Program

12 aug

12.00 – 13.30                                   
Ankomst och lunch

13.30                                                     
Välkommen
Biskops Arnös rektor Mats Lundborg

Presentationsrunda och inventering vilka länder och vilka verksamhetsområden som är representerade.

14.30                                                    
Historisk tillbakablick – Den nordiska historien och det nordiska samarbetet i ett historiskt ljus

Gunnar Wetterberg, författare och samhällsdebattör, som bland annat skrivit boken Förbundsstaten Norden

15.30                                                    
Kaffe

16.00 – 17.00                                  
Den nordiska litteraturen – 60 år av nordiska litteraturseminarier på Biskops Arnö

Ida Linde och Kajsa Sundin författare och verksamma på Biskops Arnö, ansvariga för nordiskt debutantseminarium

17.00 – 17.30                              
Nordiskt samarbete ur politisk synvinkel

Anders Ljunggren, ny styrelseordförande för Biskops Arnö och tidigare ambassadör i Island och Estland.

19.00                                                    
Middag

13 aug

9.00 – 10.00                                    
Det officiella nordiska samarbetet på mellanstatlig nivå.

Hur påverkar Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet politiken i de nordiska länderna? Vad bidrar de nordiska institutionerna i länderna med?

Karin Arvidsson, tidigare kommunikationschef på Nordiska ministerrådet/Nordiska rådet.

10.00                                                    
Kaffe

10.30 – 11.30                                   
Det nordiska samarbetet, politik, ekonomi och kultur.

Vad görs för att vi ska kunna arbeta och bo i varandras länder utan onödigt krångel och hur kan vi ta del av varandras kulturutbud?

Henrik Wilén, generalsekreterare i Föreningarna Nordens förbund har jobbat med nordiska frågor i mer än tjugo år.

11.30 -12 00                               
Visning av biblioteket och Biskops Arnös unika samling av nominerade och pristagare till Nordiska rådets litteraturpris från 1962-2018

12.00                                                    
Lunch

13.00                                                    
De multilaterala nordiska fonderna och deras uppdrag

Ola Kellgren, direktör för Nordisk kulturkontakt

14.00                                                    
De bilaterala fonderna

En översikt av de multilaterala och bilaterala fonderna och fonder med nordisk inriktning

Mats Wallenius, direktör för Kulturfonden Sverige Finland

14.30                                                    
Kaffe

15.00 – 16.00                                  
De nordiska föreningarna, historiskt och idag

Bo Andersson, Föreningen Nordens generalsekreterare i Sverige

16.30 – 18.00                                  
Varför ska vi arbeta nordiskt? Paneldiskussion: Nordens roll i politik, ekonomi och kultur 2019 och framåt

Ola Kellgren, Mats Wallenius, Henrik Wilén och Anders Ljunggren

19.00                                                    
Middag

20.00                                                   
Historisk guidning – 700 år av historia på Biskops Arnö
Håkan Tegnestål, lärare och historiker på Biskops Arnö

14 aug                               

9.00                                                      
Kommunikation och språk på nordisk nivå. Vilka språk kan vi tala med varandra – om nordisk språkpolitik. Hur når vi ut i världen? Om Nordiska ministerrådets internationella arbete. Varför ska vi använda en nordisk profil istället för en nationell ute i världen?

Karin Arvidsson, tidigare kommunikationschef på Nordiska ministerrådet/Nordiska rådet och författare till boken ”Talar Norden med kluven tunga”

10.00                                                    
Kaffe

10.30                                                    
Utmaningar och framtid i det nordiska arbetet. Sammanfattning

Samtal med Bo Andersson, Föreningen Norden, Anders Ljunggren styrelseordförande i Biskops Arnös styrelse och Mats Wallenius, bilaterala fonderna.

12.00                                                    
Lunch

Hemfärd                                                          

Medverkande

Henrik Wilén
har de senaste 25 åren jobbat med nordiskt samarbete i fyra huvudstäder – som pressråd på Finlands ambassad i Oslo, kulturråd på Finlands ambassad i Stockholm, direktör för Nordiska ministerrådets kulturinstitut i Helsingfors (Nifin), generalsekreterare för Pohjola-Norden och sedan 2015 förbundssekreterare för Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn. Han har politices magister från Åbo Akademi och har en bakgrund som journalist på Hufvudstadsbladet.

Ola Kellgren
har en mångskiftande yrkesbakgrund. Efter examen från Kulturvetarlinjen vid Göteborgs universitet 1983 har han arbetat vid olika svenska museer i nästan 30 år. Han var bildredaktör för Bra Böckers utgivning av Norrländsk uppslagsbok (1991—96). Mellan åren 2011 och 2016 arbetade han som regionkulturchef i Västerbotten där en av höjdpunkterna var Umeås kulturhuvudstadsår 2014. Ola Kellgren är sedan drygt tre år direktör för Nordisk kulturkontakt i Helsingfors där administrationen av Nordiska ministerrådets stödprogram för kultursamarbete i Norden och mellan Norden och Estland, Lettland och Litauen är ett av de viktigaste uppdragen.

Karin Arvidsson
har en mångfacetterad bakgrund bland annat som kommunikationschef på Nordiska rådet/Nordiska ministerrådet och kommunikationschef på Malmö universitet. Hon har journalistexamen vid Göteborgs universitet, tjugofem år på Sveriges Television, lång erfarenhet i mediabranschen och som chef i olika positioner inom politikområdet på kommunalt, nationellt, nordiskt och internationellt plan. Nu driver hon ett eget företag med nordiska frågor som specialitet.

Gunnar Wetterberg
är svensk historiker och författare med samhällspolitiskt engagemang. Han har skrivit ett flertal böcker, bland annat Förbundsstaten Norden, där han pläderar för ett samgående mellan de nordiska länderna enligt schweizisk modell. Han har tidigare bland annat arbetat på svenska utrikesdepartementet, varit samhällspolitisk chef på akademikerorganisationen SACO och är invald i Kungliga Vetenskapsakademien.

Bo Andersson
Generalsekreterare Föreningen Norden i Sverige sedan 2011
– Det är en stor och viktig uppgift att skapa en effektivt lärande, samarbete och utbyte över landsgränserna, då problemlösningar och utveckling i vår tid kräver det.
Bo Andersson har tidigare arbetat som konsult, generalsekreterare för Korpen, Svenska Motionsidrottsförbundet, bitr. borgarrådssekreterare, budgetsekreterare, utrednings- och utvecklingssekreterare i Stockholms stad – stadsledningskontoret. Ombudsman inom LO- Distrikt och LO (internationell verksamhet, ungdomsverksamhet, informationsverksamhet) och mentalskötare.

Mats Wallenius
har under 30 år arbetat med nordiskt samarbete i olika konstellationer. Det gäller bland annat med olika kultur- och samarbetsfonder. Han har varit direktör för Nordiska kulturfonden och Sveriges bilaterala fonder med Danmark, Finland, Island och Norge. Idag är han uteslutande direktör för Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svensk-norska samarbetsfonden. Genom de fonderna har han även samarbete med de bilaterala konferensanläggningarna Hanaholmen utanför Helsingfors och Voksenåsen i Oslo.

Anders Ljunggren
Anders Ljunggren, född 1951 i Höreda, är en svensk diplomat och journalist som fram till senaste sekelskiftet var engagerad partipolitiker. Ljunggren var statssekreterare för nordiska frågor under Regeringen Bildt 1991-1994. När centerpartiet samarbetade med den socialdemokratiska regeringen om den ekonomiska politiken 1995-1998 arbetade Ljunggren som sambandsman på finansdepartementet. Perioden 2000-2006 var Ljunggren generalsekreterare i Föreningen Norden och var då också under en tid ledamot i Biskops Arnös styrelse. Under den tiden var han också flera år ordförande i Folkbildningsrådet. Han var andreman vid svenska ambassaden i Helsingfors 2006-2009 och blev i september 2009 ambassadör vid svenska ambassaden i Reykjavik. Mellan 2013 och augusti 2018 var Anders Ljunggren svensk ambassadör i Estland.

Ida Linde
Svensk författare och översättare och kursansvarig för Författarskolan på Biskops Arnö. Ida är också tillsammans med Kajsa Sundin ansvarig för nordiskt debutantseminarium, ett seminarium som genomfördes första gången 1964 och som samlar debuterande nordiska författare på Biskops Arnö.

Kajsa Sundin
Svensk poet och författare. Kajsa arbetar på Biskops Arnö på Författarskolan och på Låtskrivarkursen. Kajsa Sundin är tillsammans med Ida Linde ansvarig för nordiskt debutantseminarium.

Håkan Tegnestål
Lärare på Biskops Arnö och historiker.

Mats Lundborg
Rektor på Biskops Arnö sedan 2012.