Nordisk kurs för lärarstudenter

Lär dig mer om svenska språket och svensk kultur

Nordens folkhögskola Biskops Arnö, utanför Stockholm, välkomnar lärarstudenteter att delta i en veckas språkkurs i Sverige.

Målsättningen är att stimulera intresset för språk och kultur i Norden genom en veckas vistelse och språkhantering av ett nordiskt grannspråk. Kursen finansieras av Nordiska ministerrådets språkkoordination.

Som deltagare i kursen får du:

  • Undervisning i vad som särskiljer svenska från de andra skandinaviska språken
  • Orientera dig i svensk samtidslitteratur
  • Arbeta med barnlitteratur
  • Gå på teater. Stockholms eller Uppsalas teaterscener som Strindbergs Intima Teater,   Kungliga Dramatiska teatern eller Uppsala Stadsteater
  • Orientera dig i svensk samtidsmusik
  • Resa till Stockholm, besök på några av stadens kulturinstitutioner
  • Prova att undervisa i ditt eget språk för svenska skolbarn
  • Möjlighet till ytterligare föreläsningar och studiebesök efter förfrågan

Under veckan undervisas och ledsagas du av lärare och guider som är yrkesverksamma specialister på sina respektive områden.

Intresserad?
Deltagande student betalar sin egen resa till Biskops Arnö samt en kursavgift motsvarande DKK 1 500. I kursavgiften ingår alla kostnader under kursveckan: Boende på Biskops Arnö med helpension, frukost, lunch, middag och kaffe alla dagar. Samtliga resor under kursveckan. Samtliga entréer till museer, teater och övriga studiebesök under kursveckan. Anmälan sker till det egna universitetet/högskolan.

För frågor om kursinnehållet kontakta: Håkan Tegnestål, kursansvarig för de nordiska språkkurserna på Biskops Arnö. hakan.tegnestal@old.biskopsarno.se Mobil +46735544931

Vill du veta mer? Här ser du schemat för veckan >>