Naturens medicin

IMG_8607_web

Naturens medicin har till stor del vuxit fram ur ekologikursen, som startade 1984. Då anlade vi en örtagård och efter några år körde vi igång med ”Projekt Örtapotek”.

Naturens medicin blev en egen kurs år 2001. Vi har tre olika terminer med olika huvudsakligt innehåll, västerländsk örtmedicin, kinesisk medicin och ayurveda. Varje år sköter vi om vår örtagård om samlar vilda medicinalväxter. Vi tillverkar olika produkter och i början av februari är vi med på Jokkmokks marknad.

Vi har även två distanskurser för dem som vill fokusera på egna studieprojekt inom naturmedicin och alternativ friskvård.

Naturens medicin – grundkurs >>
Detta är namnet på din första termin på den skolförlagda kursen.

Naturens medicin – påbyggnad >>
Oavsett terminens innehåll, så är det påbyggnadskursen man går efter grundkursen, om man inte gör ett eget studieprojekt.

Naturens medicin – Projektkurs och Handledarutbildning >>
Detta är två distanskurser under samma ”tak”. Projektkursen är en folkhögskolekurs medan handledarutbildningen är en eftergymnasial yrkesutbildning (EGY). Från början var dessa kurser lite olika, men nu har vi slagit ihop dem och anpassat projektkursen till handledarutbildningens krav på redovisningar mm. När du söker så väljer du dock antingen projektkursen eller handledarutbildningen. Valet påverkar från vilken ”pott” du tar studiemedel. För EGY-utbildningar söker man eftergymnasiala studiemedel.