Lisää seminaarista Pohjoismaista kirjallisuutta kirjastonhoitajille

Biblioteket-Arno

Toteutamme pohjoismaisille kirjastonhoitajille suunnatun seminaarin. Sen aiheena on pohjoismainen kirjallisuus ja etenkin pohjoismainen laatukirjallisuus vuodesta 1980 tähän päivään. Laatukirjallisuudella tarkoitetaan kirjallisuutta, jolla on korkeat taiteelliset tavoitteet: omaleimaisuus, moniulotteisuus ja selkeiden genrerajojen karttaminen.

Saapumisen jälkeen toivotamme kaikki osallistujat tervetulleiksi. Avausesitelmä koskee seminaarin tarkoitusta ja kirjastojen roolia pohjoismaisen kirjallisuuden vahvistamisessa. Sitä seuraa inspiraatioluento pohjoismaisesta kirjallisuudesta. Osallistujille järjestetään myös opastettu kierros kansanopiston historiallisissa rakennuksissa. Sen jälkeinen seminaarirunko rakennetaan siten, että kullekin Pohjoismaalle omistetaan puoli päivää. Niiden aikana käymme läpi eri maiden tärkeimmät kirjailijat ja kirjalliset virtaukset vuodesta 1980 eteenpäin. Jo iltapäivällä 9.8. aloitetaan Tanskasta, ja viimeisenä perehdytään Islantiin 11. päivän iltapäivällä. Päätöspäivänä pyrimme vetämään langat yhteen keskusteluilla ja luennoilla, joissa pohditaan mahdollisuuksia pohjoismaisen kirjastoyhteistyön lisäämiseen ja syventämiseen.

Biskops-Arnö-kansanopistolla on pitkä kokemus vastaavien seminaarien järjestämisestä kirjailijoille. Nyt kohderyhmänä ovat ensimmäistä kertaa kirjastonhoitajat, jotka toimivat välittäjinä ja voivat läheisen lukijasuhteen vuoksi käytännön tasolla lisätä kiinnostusta pohjoismaiseen laatukirjallisuuteen. Tiedämme kokemuksesta, että tämänkaltaiset kokoontumiset edistävät verkostoitumista ja naapurikielten ymmärtämistä sekä poikivat usein myös käytännön hankkeita. Nämä ovatkin seminaarin keskeiset päämäärät.

Tarkoituksena ja tavoitteena on pohjoismaisen kirjallisuuden vahvistaminen kartuttamalla kirjastonhoitajien tietämystä, koska he ovat tässä yhteydessä keskeinen ammattiryhmä. Seminaarilla halutaan lisätä pohjoismaisten kirjastonhoitajien tietämystä pohjoismaisesta laatukirjallisuudesta, jotta he voisivat välittää tätä tietämystä kirjastokävijöille.

Kirjallisuuskoulutuksen tarjoamisen ja kirjallisuustietämyksen lisäämisen ohella vahvistetaan nykyistä pohjoismaista kirjastoverkostoa. Henkilökohtaisten suhteiden solmiminen ja verkoston kehittäminen mahdollistavat ajatusten, kokemusten, kirjailijavierailujen ja kirjallisuuden vaihdon sekä yhteistyön tiivistämisen pohjoismaisessa hengessä.

Ilmoittautuminen >>

 

ALUSTAVA SUUNNITELMA

 

  1. päivä – tiistai 9. elokuuta:

Saapuminen aamupäivällä. Biskosp-Arnön kirjastonhoitaja Alfred Arvidsson on vastassa opastamassa.

9.30 Kahvi ja voileipä

12.00 Kokoontuminen lounaalle (nya matsalen). Rehtori Mats Lundborg toivottaa tervetulleeksi.

13.00–13.30 Kaikkien osallistujien esittelykierros.

13.30–14.00 Alfred Arvidssonin johdantoesitelmä aiheesta Nordisk litteratur ur ett biblioteksperspektiv (Pohjoismainen kirjallisuus kirjastonäkökulmasta, noin 20 min). Kysymyksiä ja näkemyksiä osallistujilta.

14.00 Tauko

14.15–15.00 Inspiraatioluento pohjoismaisesta nykykirjallisuudesta vuoden 1980 jälkeen.

Luennoitsijana Biskops-Arnön kirjailijakoulun kurssivastaava Ida Linde. Tilaa keskustelulle tunnin lopussa.

15.00 Kahvi ja kahvileipä

15.30–16.30 Biskops-Arnö historian näkökulmasta (Medeltidshuset). Opastettu kierros Håkan Tegneståhlin johdolla.

16.30 Lukunäytteitä pohjoismaisesta kirjallisuudesta 5 x 5 min.

Lukijoina entiset oppilaat, Ida, Alfred, joku osallistujista.

18.00 Illallinen

Yhteistä illanviettoa

 

  1. päivä – keskiviikko 10. elokuuta:

8.00 Aamiainen

9.00–10.30 Tanska, esittely ja keskustelua. Ks. erillinen maakohtaisten tuntien malli.

11.00–12.00 Työpaja 1

12.00 Lounas

13.00–14.30 Suomi

(14.30 Kahvi ja kahvileipä)

15.00–16.30 Ruotsi

18.00 Illallinen

Yhteistä illanviettoa

 

  1. päivä – torstai 11. elokuuta:

8.00 Aamiainen

9.00–10.30 Norja

11.00–12.00 Työpaja 2

12.00 Lounas

13.00–14.30 Islanti

(14.30–15.00 Kahvi ja kahvileipä)

15.00 Alfredin vetämä päätöskeskustelu. Pohjoismaisen kirjallisuuden yhteis- ja erityispiirteet sekä kehityssuuntaukset.

18.00 Illallinen

19.00 Illanvietto Biskopsköketissä. Sytytämme tulen takkaan ja kerromme toisillemme pohjoismaisia kaskuja. (Joko tänä iltana tai ensimmäisenä toisiimme tutustumiseksi.)

  1. päivä – perjantai 12. elokuuta:

8.00 Aamiainen

9.00–12.00 Miltä tulevat yhteistyötarpeet näyttävät? Mitä näiden päivien tuloksena voi syntyä? Pohjoismainen kirjastoverkosto? Miten edistämme keskinäistä viestintää? Facebook-ryhmä? Yhteinen foorumi, jossa ovat mukana Norden-yhdistykset, Norden-yhdistysten kirjastoverkosto sekä Pohjoismainen kirjastoviikko – Aamuhämärässä ja Iltahämärässä?

12.00 Lounas, kiitos ja näkemiin

 

Maakohtaisten tuntien malli (kukin osio kestää 2 tuntia):

  1. Johdantoluento maasta ja sen kirjallisista perinteistä vuodesta 1980 eteenpäin. Kyseisen maan kirjastonhoitajat yhteistyössä Alfred Arvidssonin kanssa. Valikoima tekstejä, joita Alfred lukee ruotsiksi ja tanskaksi. Islantilaiset, suomalaiset ja norjalaiset tekstit lukee joku kirjastonhoitajista.

1 tunti 30 minuuttia.

  1. Keskustelua pohjoismaisesta kirjallisuudesta ja kirjastojen roolista kyseisessä maassa. 30 minuuttia.

Malin-i-biblioteket2