Låtskrivarutbildning – projektår, distans

Foto: Kevin Chang

Vi ÄR

 • en genreoberoende konstnärlig utbildning
 • en plats där det egna skrivandet och den egna utvecklingen står i fokus
 • en utbildning i att lyssna och analysera
 • en plats dit du kommer som låtskrivare för att samtala med kolleger
 • en plats där låtens alla beståndsdelar beaktas
 • en utbildning som ger låttexten stort utrymme i undervisningen
 • intresserade av just ditt låtskrivande

Vi är INTE

 • en utbildning i någon specifik genre
 • en utbildning där lärarna ger färdiga recept på hur bra låtar skrivs
 • en teknik- eller hantverksinriktad utbildning
 • en instrumentutbildning
 • intresserade av vad branschen just nu efterfrågar för sorts låtskrivande

Du som söker den här kursen vill fördjupa ditt låtskrivande genom att arbeta med ett eget urval av låtar för att vidareutveckla deras text och musik. Du vill också fördjupa dina kunskaper inom låtskrivande genom att träffa andra låtskrivare, författare och kompositörer.

Varje kursdeltagare tilldelas personliga handledare som följer låtskrivararbetet under läsåret. Undervisningen utgörs av löpande låtsamtal, artistbesök och seminarier. Vi för också diskussioner om sådant som knyter an till låtskrivande, till exempel arbetsformer, rättigheter, metod och kritik.

Utbildningen bygger på aktivt deltagande, obligatorisk närvaro under träffarna på ön samt självständigt skrivande och lyssnande.

Undervisningen bedrivs på distans, med tre träffar per termin förlagda till Biskops Arnö. Träffarna består av handledning i grupp, föreläsningar och seminarier. Under träffarna kan deltagarna mot en kostnad bo och äta på skolans internat. Kvällsaktiviteter förekommer ibland på träffarna, liksom kursmoment på andra platser i form av evenemang mm.

Den enskilda handledningen sker två gånger per termin på den ort där handledaren är verksam.

[learn_more caption=”Ekonomi”]Låtskrivarutbildningen – projektår är en distansutbildning. Du betalar för kopiering, försäkring, samt konsertbesök och andra studiebesök. Kostnaden för dig som går Låtskrivarutbildningen – projektår är 1000 kr per termin. Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

Notera: Vid träffar på Biskops Arnö tillkommer en obligatorisk och fast kostnad för boende och måltider. Vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan. Faktura för träffarna skickas på mail efter din vistelse. [/learn_more]

[learn_more caption=”Kurstid och ansökan”]

Sista ansökningsdag: 22 april

Kurstid:
Ht 2020: 24 augusti – 18 december 2020
VT 2021: 7 januari – 26 maj 2021

Urvalet sker på konstnärlig grund genom bedömning av arbetsprover. Motivationen att gå på utbildningen är viktig i bedömningen. Ansökningen ska innehålla:

1) Ett personligt brev där du berättar om varför och hur du vill fördjupa ditt låtskrivande, och vad du önskar att få ut av att gå påbyggnadsåret. Om du har en särskild idé om hur du vill utveckla dina låtar, så ska du beskriva den idén i brevet.

2) 1-5 låtar. Antingen de låtar du vill skriva vidare på under året (om de låtarna redan finns), eller låtar som du på annat sätt tycker illustrerar ditt låtskrivande.

Skicka låtarna på länk till en plats på nätet (ex Dropbox, Soundcloud, etc). På mail har vi ej möjlighet att ta emot filer över 7 mb (per låt). Namnge låtfilen med ditt tilltalsnamn och efternamn samt låtens titel.

3) Bifogade låttexter.

Det går bra att spela in dina låtar med enbart sång eller recitation utan ackompanjemang. Inget annat krav ställs på demon än att låtarna ska höras tydligt. Du som har låttexter men inga melodier eller melodier men inga låttexter är också välkommen att söka, men det är naturligtvis en fördel att skicka både text och låt. Du får skriva låttexter både på svenska och engelska eller ett skandinaviskt språk.

När du har skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att vi har mottagit den.  Antagningsbesked skickas via mail i slutet av maj. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2 000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialavgift.

[/learn_more]

[button link=”https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=9745″ type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Ansökningsformulär [/button]

KURSMOMENT
Enskild handledning
Låtsamtal i grupper
Lektioner
Eget arbete
Uppspelningar och evenemang
Projektarbete

Handledare och lärare på påbyggnadsåret är bland andra
Mattias Björkas, låtskrivare och artist
Yrsa Gullin, musikvetare och låtskrivare
Irma Schultz, låtskrivare och artist
Kajsa Sundin, författare
Håkan Tegnestål, lärare

Antagningen baseras på ansökningshandlingar. Antagningsgruppen består av lärare på kursen som gör en subjektiv bedömning av varje sökande där den sökandes intresse och förmågor till att skriva och utveckla sitt låtskrivande prioriteras.

Kursansvarig: Håkan Tegnestål