SFI – Etablering

Svenska för invandrare med Folkuniversitetet i Uppsala

[one_half]

• Klassrumsbaserad undervisning
• Erfarna och engagerade lärare
• Individanpassad undervisning

[/one_half]

[one_half_last]

• Moderna läromedel
• Digital pedagogisk plattform
• Laptops att låna under lektionerna

[/one_half_last]

Etableringskurs

Biskops Arnö Nordens Folkhögskola anordnar i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala etableringskurs för personer som omfattas av etableringsuppdraget enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som har en pågående etableringsplan.

Syfte
Syftet med etableringskursen är att du ska stärka dina möjligheter till vidare studier eller arbete. Utbildningarna anpassas efter dina behov och individuella deltagarplaneringar.

På etableringskursen står individen i centrum. Innehåll, arbetssätt och metoder anpassas efter varje deltagare med hänsyn till bakgrund, kunskapsnivå, tidigare erfarenheter, behov och förutsättningar. Det finns tid att samtala och utbyta erfarenheter. Arbetstempot är lugnt.

Arbetsförmedlingen beslutar vem som får delta i kursen.

Kursens omfattning
Utbildningen pågår under sex månader och är en heltidsutbildning.

Övergripande kursinnehåll
Öka dina kunskaper i svenska språket
Förbereda dig inför arbete och vidare studier

Kursinnehåll
Svenska – tala, läsa, skriva
Grundläggande kunskaper i data
Samhällsorientering
Arbetslivsorientering
Studiebesök
Hälsa och friskvård
Eget arbete
Möjlighet att göra nationellt prov på Sfi

Kartläggning
Vi gör en kartläggning vid kursstart av din tidigare skolbakgrund och arbetslivserfarenhet. 

Kompetensintyg
Vid kursens slut får du ett kompetensintyg som visar vad du studerat på kursen. Vi gör också en plan tillsammans med dig vad du kan fortsätta med efter kursen. 

Var?
I Folkuniversitetets lokaler Bergsbrunnagatan 1, Uppsala
I Folkuniversitetets lokaler Drottninggatan 10, Gävle

Vill du veta mer?
Kontakt: Inka Wilhelmsson
Telefon:018 – 68 00 30
inka.wilhelmsson@biskopsarno.se

Om du är intresserad – kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen