Värdegrund Biskops Arnö

Vi strävar efter att skapa en kreativ plats med utgångspunkt i följande ställningstaganden.

Verksamheten på Biskops Arnö ska präglas av respekt för varandra. Alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den hen är utan någon åtskillnad som etnicitet, kön, sexualitet, religion, ålder, funktionalitet, nationellt eller socialt ursprung.

Verksamheten på Biskops Arnö ska präglas av ett demokratiarbete. För att kunna skapa en viktig mötesplats där vi kan lära oss av varandras olikheter behövs en öppen dialog och att personal och deltagare har olika bakgrund och erfarenheter och att dessa erkänns.

Verksamheten på Biskops Arnö ska präglas av att personal och deltagare tar varandras erfarenheter och upplevelser på allvar. Yttranden och handlingar som kränker eller ifrågasätter andra människors grundläggande värde får inte förekomma.

Verksamheten på Biskops Arnö ställer sig bakom Föreningen Nordens värdegrund, folkbildningens tradition och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

På uppdrag av personalgruppen har en arbetsgrupp arbetat fram Värdegrunden för Biskops Arnö. Den har diskuterats i personalgruppen och i styrelsen under våren 2020.

Detta dokument är antagit av styrelsen 200513