Unikt fynd – sigillstämpel från 1300-talet hittad på Biskops-Arnö