En helgkurs med fokus på romani chib

Har du någon varietet av romani chib som egentligt modersmål? Det spelar ingen roll hur omfattande dina romanikunskaper är – det viktigast är att du vill skriva. Under en helgkurs får du en genomgång som stärker dig i ditt skrivande.

Kursen riktar sig såväl till dig som vill skriva som till dig som redan skriver – och som kanske vill utveckla ditt skrivande. Bland deltagarna ser vi gärna dig som översätter texter till någon varietet av romani chib. Under helgen går vi med hjälp av presentationer igenom romani chibs historiska utveckling som talspråk och nutida förutsättningar för tillämpning i skrift. Då ställt i ljuset av romani chibs många varieteter och dess inbördes gemensamhetsdrag samt skillnader. Kursen sker under ganska fria former med en rad goda och mindre goda exempel på uttryck i skrift. Kursen genomsyras av öppna diskussioner där deltagarna får möjlighet att ge uttryck för sina erfarenheter, synpunkter och känslor.

Målet är att stärka bärare av olika varieteter av romani chib att uttrycka sig i skrift samt att kursen genomförs utifrån att minoriteten romers mångfald beaktas.

Tid
10-13 oktober

Plats
Biskops Arnö

Lärare
Jon Pettersson

Kostnad
Kursen är kostnadsfri, helpension, inackordering i enkelrum

[button link=” http://form.old.biskopsarno.se/view.php?id=20422 ” type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Anmälningsformulär[/button]
Bifoga en egen skönlitterär text på 1-4 sidor
Sista ansökningsdag är den 30 augusti 2019

Jon Pettersson har lång erfarenhet av språkligt arbete med romani chib. Han har bland annat publicerat e-böcker med texter och ordlistor, som delvis baserats på hans jämförande lingvistiska forskning med fokus på Västeuropeiska varieteter av romani chib. Idag verkar han som översättare och har översatt en mängd texter, därav barnböcker och ett femtiotal barnprogram till UR. Tidigare verkade han även som modersmålslärare och översatte skolverkets läromedel till varieteten svensk romani.

Sedan 2015 är han ordförande och verksamhetsledare för Frantzwagner Sällskapet som bland annat leder forskarnätverk som fokuserar på minoriteten romers historia i Sverige. Sällskapet ger ut nättidningen Drabbrikan som är landets idag enda förekommande romska tidning och Jon är dess redaktör. I Drabbrikan skriver han bland annat artikelserien – Vad är romanispråket?.

Jon föreläser även om minoriteten romers historia, romani chib och minoritetsstatusens innebörd. Föreläsningarna hålles såväl inför allmänheten såsom öppna föreläsningarna ur ett folkbildande perspektiv som för tjänstepersoner inom det offentliga såsom kompetenshöjande utbildning.

Han utbildades vid Europarådet i Strasbourg 1993 och har sedan dess varit involverad i olika frågor som rör minoriteten romer. Sedan år 2013 har han varit tillförordnad som sakkunnig vid regeringskansliets romska referensgrupp och har ingått i en rad sammanhang där frågor som berör minoriteten romer avhandlats.