Naturens medicin – grundkurs

IMG_8607_web

Friskvårdskurs med inriktning på alternativa metoder och synsätt

Kurstid: 1 – 3 terminer

Vilka vänder sig kursen till?
Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundlig introduktion till naturmedicin.

Kursen är bl. a. lämplig för dig som redan arbetar med eller i framtiden vill arbeta med naturmedicin och vill ha en bred bas.

Kursen kan vara ett komplement till den utbildning du redan har. Den kan vara ett första steg i att utbilda dig för att arbeta med hälsofrågor. Inga särskilda förkunskaper krävs, men ett deltagande i kursen förutsätter ett brinnande intresse för naturmedicin och alternativa friskvårdsmetoder.

Vi arbetar såväl teoretisk som praktisk.

[learn_more caption=”Ekonomi”]

Internat

Du som bor på skolan betalar för helinackordering. Helinackordering inkluderar rum, frukost, lunch, fika och kvällsmål. Vill man stanna över helgen ingår alla måltider utan extra kostnad, men du måste förboka.

Höstterminen (17 v) kostar mellan 22 440 – 24 310 kr beroende på rumsstandard. Vårterminen (20 v) kostar mellan 26 400 kr – 28 600 kr.

En service- och materialavgift (kostnader för kurslitteratur, data, kopiering, material mm) på 3 225kr per termin tillkommer. Materialavgiften täcker inte kostnaden för de örtprodukter som du väljer att tillverka åt dig själv på fritiden. Kostnader för studieresor kan tillkomma (se ”Kursmoment”).

Extern

Du som inte bor på skolan betalar en avgift för 25 luncher, service och fasta skolkostnader – för närvarande 2 720 kr för hösttermin och 2.970 kr för vårtermin.  Materialavgiften tillkommer. Lunchkuponger utöver ovanstående 25 st kostar för närvarande 60 kr/st.

Kursen är på heltid och studiemedelsberättigad. Dessa studiemedel belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

[/learn_more]

[learn_more caption=”Kurstid och ansökan”]

Ansökan
Naturens medicin
– friskvårdskurs med inriktning på alternativa metoder

Sista ansökningsdag: 22 april 2020

Kurstider:

Ht 2020: 24 aug – 18 dec

Vt 2021: 7 jan – 26 maj

Inga särskilda förkunskaper krävs. Till din ansökan bifogar du ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.  Betyg krävs ej. Läs gärna först var som står på länken ”Kursmoment” under rubriken ”Viktigt att veta om kursen Naturens medicin”.

Antal deltagare: 16

Antagningsrutiner

Det lärarlag som till vardags arbetar med Naturens medicin, gör antagningen. Vi läser främst ditt personliga brev och försöker bedöma ditt intresse för naturmedicin och ditt engagemang för studier. Vid behov kollar vi dina referenser. En öppen och intresserad grupp med förmåga till samarbete och ansvarstagande är vårt främsta mål med antagningsarbetet. Följande är en sammanfattning av våra antagningskriterier:

• Att du helst har fyllt 18 år.

• Att du är drogfri.

• Att din ansökan har inkommit i tid.

• Att vi bedömer dig som personligen lämplig för kursen och att vi bedömer att du kan ta till dig undervisningen.

• Att vi bedömer att du har behov av kursen och att du har tid att prioritera studierna under denna tid.

• För oss är det angeläget att deltagarna tar studierna på allvar och förstår vikten av tydlig kommunikation.

• Det är också avgörande att alla är med och ger ett fokus till klassens gemensamma åtaganden, såsom städning, deltagande i ansvarsgrupper och fattande av gemensamma beslut.

• Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din arbetslivserfarenhet, samt hur vi uppfattar ditt engagemang och din motivation för studier i detta ämne. Vi tar speciellt hänsyn till erfarenheter, intressen och förkunskaper med anknytning till inriktningen hos skolans huvudman. Detta innebär att vi prioriterar sökande med intresse för t ex de nordiska ländernas och andra grannfolks medicintraditioner inkluderande samiska och baltiska traditioner.

• Vi tar i viss mån även hänsyn till om du har sökt flera gånger tidigare.

• Om du har gått terminer på kursen tidigare och nu vill komma tillbaka, så ökar detta dina chanser att bli antagen.

• Om du redan går på Naturens medicin och ansöker till påbyggnadskursen, projektkursen eller handledarutbildningen så beaktas din närvaro under grundkursen, liksom hur kommunikationen har fungerat kring frånvaro och studieuppgifter. Oavsett vilken kurs du söker, så antas du för en termin i taget.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut senast sista maj inför höstterminen, vecka 50 inför vårterminen. Du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 2000 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

Du som söker till projektkursens eller handledarutbildningens första eller andra termin, behöver ladda ner och fylla i ett frågeformulär kring projektplaner och tidsramar. Formuläret kan du ladda ner här.

För att bli antagen till andra terminen av projektkursen eller handledarutbildningen krävs att du har gjort en skriftlig projektredovisning i slutet av den första terminen. Det är dessutom ett krav att du har deltagit i de individuella träffar och gruppträffar som ingår i kursen, samt att du har en tydlig kommunikation med kursledningen kring din närvaro och dina studieuppgifter.

Handledarutbildningen förutsätter att du har gått ut gymnasiet. Det är möjligt att söka till handledarutbildningen även om du inte har gått grundkursen.

[/learn_more]

 [button link=”https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=9751″ type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Ansökningsformulär [/button]

Mål
Målet med kursen är att du ska få en djupgående introduktion till olika kulturers naturmedicinska traditioner. Vi vill att du ska se att olika kulturers synsätt kompletterar varandra. Vi vill lägga en grund för respekten av mångfalden inom det naturmedicinska och folkmedicinska tänkandet. Kursen är inte diplomerande inom något område, men ett mål är att du efter avslutad kurs ska kunna föra samtal med människor, där du på naturmedicinsk grund bidrar med förståelse av samband mellan kropp, psyke och hälsa. Du ska även i friskvårdande syfte kunna ge enklare, individuellt anpassade behandlingar.

Friskvård och naturmedicin
Under kursen studerar vi friskvård ur ett flertal synvinklar. Vi studerar i första hand västerländsk naturmedicin, kinesisk medicin och ayurveda. Du får praktisk erfarenhet av att arbeta med örter, hudvårdsprodukter, öronakupunktur och massage.

Vi diskuterar naturmedicinens villkor i ett globalt och historiskt perspektiv. Kursen betonar en respekt för olika kulturer.

Kraft och inspiration
Biskops-Arnö har ett underbart natur- och kulturlandskap. Vi kommer regelbundet att vistas utomhus för att ta tillvara vad naturens rikedom har att erbjuda och lära av dess skiftningar. Det hjälper oss att skärpa våra sinnen och att använda naturen som spegel. Vi kommer att dansa och röra på hela kroppen. Med övningar hämtade från österländsk medicin sätter vi fart på energiflödet i kroppen.

Läs mer om kursen under Kursmoment – Naturens medicin.

Kursansvarig: Jan Hallqvist

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *