Helande närvaro – en distanskurs

Rörelse   Stillhet   Kreativitet   Natur

Helande närvaro är en kurs för dig som söker inspiration för välmående och balans i livet. Känner du att du vill ge dig själv möjlighet och tid att komma mer i kontakt med dig själv genom meditation, kreativa övningar och naturen, tillsammans med andra i grupp?

Här har du möjlighet att ge dig själv tid att stanna upp och utforska vad som egentligen pågår i ditt inre landskap Genom övningar som t.ex. meditation, undersökande av dina sinnen, naturmeditationer, måla och skriva övar du upp din egen förmåga till större närvaro och emottagande av det som är i stunden.

Rörelse, yoga, och massage stödjer dig att känna dig mer förankrad i din kropp, vilket ger dig möjlighet att känna dig mer närvarande och avslappnad.

Du får verktyg som du har möjlighet att förankra in i din vardag på ett naturligt sätt, då du gör många av övningarna hemifrån. Här finns en potential att fördjupa dig i din egen inre natur, speglad i det yttre.

Livet går fortare och fortare för många av oss och hur kan vi leva i samklang med vår egen och naturens rytm och samtidigt fungera väl i samhället? Genom Helande närvaro har du möjlighet att ge dig själv tid att utforska och berika ditt liv, genom rörelse, stillhet, kreativitet och natur.

[learn_more caption=”Ekonomi”]

Internatkostnad

För helgträffarna som är planerade tillkommer en internatkostnad. Vi utgår ifrån att alla deltagare kommer samtliga dagar på träffarna och att man bor och äter på skolan. Kostnaden för en helg är 690 kr. Det finns också ett reducerat pris med 25% (518 kr) för dem som väljer att bo externt. Det är viktigt att gruppen är samlad på träffarna, därför är priset ett paketpris som också gäller om du bara är med en av dagarna eller om du väljer att inte äta på skolan. Priset gäller en övernattning – lördag till söndag.

En extra övernattning (i mån av lediga rum) kostar 300 kr, inklusive frukost.

Materialavgift 1500 kr

Avser kostnader för data, material, kopiering, visst konstnärsmaterial m.m.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel. Kursen är på deltid, 50%, och belastar gymnasiekvoten. Se CSN.

[/learn_more][learn_more caption=”Kurstid och ansökan”]

Ansökan

Helande närvaro – en distanskurs

Sista ansökningsdag 

22 april 2020

Kurstid

Ht 2020: 24 augusti – 18 december

Vt 2021: 7 januari – 26 maj

Studietakt 50 %

Antal träffar 4 helger

Din ansökan skall innehålla ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå kursen, om du har någon tidigare erfarenhet runt personlig utveckling och om du har möjlighet, kontinuerligt i din vardag, att avsätta tid för dessa studier. Bifoga även CV och gärna ett foto på dig själv.

Helgträffar 

Vi kommer att ha fyra helgträffar, lördag-söndag, fördelade under skolåret.

26-27 september 2020

28-29 november 2020

6-7 februari 2021

17-18 april 2021

Online-möten

Vissa kvällar har vi online-möten med början kl.19.00. Mötena håller på ca 1 1/2 timme.

Plattformsuppgifter

Förutom helgträffar och online-möten kommer du göra de flesta uppgifterna hemifrån utifrån vår plattform där du får uppgifter kontinuerligt. Du behöver avsätta ca 10 timmar per vecka sammanlagt för dina studier.

Antal deltagare 10

Antagningsrutiner 

Kursansvariga på Helande Närvaro och på Naturens Medicin gör antagningen till kursen. Vi läser ditt personliga brev och försöker bedöma om du har utrymme för halvtidsstudier i ditt liv, ditt intresse för kursen och ditt engagemang för denna sorts studier. Vid behov har vi också ett kortare samtal/intervju på telefon med dig.

Följande är en sammanfattning av våra antagningskriterier

 • Att du har fyllt 18 år. • Att du är drogfri. • Att din ansökan har inkommit i tid

I övrigt baseras antagningen på huruvida vi bedömer dig som personligen lämplig för kursen och att vi bedömer att du kan ta till dig undervisningen, studera självständigt samt att vi bedömer att du har tid att prioritera studier under denna tid.

Vi tar hänsyn till din kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, din livs- och arbetslivserfarenhet, samt hur vi uppfattar ditt engagemang och din motivation för studier, samt önskan till fördjupning inom dig själv, inom detta ämnesområde.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit den. Antagningsbesked skickar vi ut under slutet av maj. Du får då svar oavsett om du är antagen eller inte. Då får du också besked om du står som reserv. Blir du antagen till kursen behöver du betala en bekräftelseavgift på 1500 kr som är en förskottsbetalning på kursens materialkostnader.

[/learn_more]

[button link=”https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=9755″ type=”icon” icon=”paper” newwindow=”yes”] Ansökningsformulär [/button]

Kursens upplägg

Vi kommer att träffas i grupp fyra helger under året, lördag – söndag, ute på natursköna Biskops Arnö. Möjlighet att hyra rum finns. Under helgerna kommer vi att fokusera på olika teman och övningar med syftet att ge dig möjlighet att få mer kontakt med ditt inre, din kropp, naturen och din kreativitet. Övningarna kommer att ske både inomhus och utomhus. Vi kommer att träffas i grupp där samtalet är en viktig del av kursen.

Mellan träffarna kommer du få övningar och uppgifter på vår plattform inom olika teman, så att du kan integrera det vi fokuserar på under helgerna in i din vardag.

Förutom att göra de uppgifter du får på plattformen kommer du också vara aktiv genom att lägga in bilder, kommunicera/skriva/samtala med dina klasskamrater och din lärare om dina upplevelser och tankar runt dina övningar och uppgifter. Du kommer även att skriva en övning- och upplevelsedagbok kontinuerligt under terminen.

Under året kommer vi också ha flera online-möten där vi bl.a. samtalar om hur det går med övningarna, diskuterar olika frågeställningar som kommer upp under resans gång och gör olika meditationer tillsammans.

Eftersom kommunikationen mellan träffarna kommer att ske mestadels på den digitala plattformen samt genom våra online-möten är det viktigt att du har en dator, bra nätuppkoppling, kamera och viss datorvana. Du kommer också behöva ha tillgång till olika enklare kreativa material när du gör dina uppgifter hemifrån.

Då kursen är en halvtidskurs får du räkna med att du behöver avsätta ca 10 timmar per vecka för dina studier.[one_half]

Kursinnehåll

 • Meditation
 • Naturvandringar
 • Frigörande rörelse/dans/röstuttryck
 • Enklare yoga och stretchövningar
 • Guidade meditationer, inre resor
 • Kreativitet, vi kommer att inkorporera och utforska olika uttryck inom det kreativa så som tex bild, färg, form, lera, foto, skrivande m.m.
 • Utforska dina sinnen, de fyra elementen, årstiderna
 • Natur- och trädmeditationer
 • Healing/enklare massage
 • Andningsövningar
 • Ta kontakt med din inre längtan
 • Samtal
 • Lekar
 • Litteratur/artiklar
 • Kommunikation över nätet med kurskamrater/lärare

Kursansvarig

Mikaela Holmborg

Mikaela är utbildad samtalscoach och har även en bred utbildning inom konst, meditation, ceremonier, healing/massage, dans och personlig utveckling. Hon är också utbildad och verksam keramiker.

Mikaela är även huvudlärare på Projekt- och handledarutbildningen på Naturens medicin på Biskops Arnö.

[/one_half][one_half_last][/one_half_last]