Seminarium: Nordisk litteratur för bibliotekarier

[one_third]Norden flaggor (1 av 1)[/one_third][two_third_last]Bibliotek 2[/two_third_last]

Inbjudan till ett seminarium om

Nordisk litteratur för bibliotekarier

Biskops Arnö den 9-12 augusti 2016
Platser kvar för danska, finländska och isländska deltagare!

Vad vet man i biblioteksvärlden om våra grannländers samtida kvalitetslitteratur?  Vad har hänt de senaste decennierna inom den nordiska litteraturen? Märks Norden i bibliotekens vardag? Vilka kontaktnät kan vi skapa mellan nordiska bibliotek?

Dessa och andra frågor om nordisk litteratur och bibliotek ska vi diskutera under seminariet den 9 -12:e augusti på Biskops Arnö. Ett seminarium dit vi bjuder in bibliotekarier från alla de nordiska länderna, för att gemensamt lära oss mer. Under veckan kommer det att hållas föredrag, workshops och seminarier.

Seminariet arrangeras av Stiftelsen Nordens Biskops Arnö och Kulturkontakt Nord i Helsingfors, med stöd av bl a Nordisk kulturfond och de bilaterala nordiska fonderna.

Mer om seminariet
Nordisk litteratur för bibliotekarier >>

Anmälan >>

Seminariet kostar 2.500 SEK. I priset ingår resa, kost och logi. Priset är samma för deltagare i alla de nordiska länderna. Deltar du som presentatör blir det en rabatt på 1000 kronor.

Seminariet kommer att hållas på svenska, danska och norska.

Om du har frågor, skriv till
Bibliotekarie Alfred Arvidsson
alfred.arvidsson@old.biskopsarno.se
Tel: +46 171 826 85

Välkomna!