Pixel Kingdom

Pixel Kingdom

Positivt besked för Nordens Fotoskola

Den 8 januari meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan beslut för den senaste ansökningsomgången. Biskops Arnö fick glädjande och positivt besked på vår ansökan, vilket innebär att vi fortsätter med vår utbildning till Yrkesfotograf på Nordens Fotoskola. Nordens Fotoskola har funnits i…

Diplomatmöte på Biskops Arnö

Biskops Arnö, UD och Föreningen Norden, tillsammans med de nordiska ambassaderna, har under de senaste tio åren genomfört ett arrangemang på temat ”Norden – more than Scandinavia”. Inbjudna till arrangemanget är ackrediterade på de icke-nordiska ambassaderna. Syftet är att öka…