Pixel Kingdom

Pixel Kingdom

Till minne av Robert Norman

Robban, det var så han kallades på Biskops Arnö, Robert Norman. Robban har arbetat på Biskops Arnö sedan mitten på 1980-talet då han som nyutbildad folkhögskolelärare började som vikarie på den då nya Ekologikursen. Ekologikursen fokuserade på både teori och…

Poesidebut av Guðrún Brjánsdóttir

Guðrún Brjánsdóttir deltog 2013 på Nordisk författarskola för unga (NFFU) på Biskops Arnö. Det var det första året NFFU genomfördes, och bakgrunden var Nordiska ministerrådets satsning på barn- och ungdomslitteratur. Biskops Arnö fick uppdraget att genomföra en Nordisk författarskola för…