Nordisk författarskola för unga sommaren 2018

Strax innan jul fick vi ett positivt besked från Nordiska ministerrådet. Ministerrådet väljer att också 2018 satsa på Nordisk författarskola för unga (NFFU), vilket vi på Biskops Arnö tycker är både glädjande och viktigt. NFFU har genomförts sedan sommaren 2013, och varje sommar har vi samlat ca 30 unga skrivande personer från hela Norden på Biskops Arnö. Ungdomarna får en intensiv vecka där litteraturen, skrivandet och texten får stå i fokus, under handledning av erfarna nordiska författare som täcker de flesta av de nordiska språkområdena. Utvärderingarna har varit oerhört positiva, och har visat på behovet av NFFU. Det är många som vittnat om att de under kursveckan hittat sin röst och uttryck, men också hittat skrivande vänner i de nordiska länderna.

Mer information om NFFU kommer att publiceras på den här hemsidan under januari 2018.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *