Stort intresse för ambassadagen på Biskops Arnö

För 9:e året i rad genomförde Biskops Arnö den 8 juni, i samarbete med Föreningen Norden och UD, det som vi kallar för Ambassaddagen, men som officiellt heter ”More than Scandinavia”.

Syftet med dagen är att bjuda in ackrediterade diplomater till ett seminarium om aktuella frågor med koppling till det nordiska samarbetet. En utbildningsdag, men också en utflykt till en på försommaren förtrollande vacker plats i en historisk miljö.

Temat för 2017 var ”Norden in a changing Europe”, ett tema som är angeläget för alla . 65 ackrediterade diplomater från samtliga världsdelar lyssnade och deltog i en intressant diskussion.

Seminariet inleddes med ett kort inledningstal av Biskops Arnös ordförande Mats Hellström. Efter inledningstalet följde Le Mondes korrespondent i Norden, Anne-Francoise Hivert, som gav en betraktelse på de nordiska länderna utifrån ett franskt perspektiv, där hon bland annat lyfte fram de nordiska ländernas arbete med jämlikhet och den låga tröskeln för korruption.

I den efterföljande  panelen deltog:

Dr. Juha Jokela, Programme Director – the EU research programme, Finland, som höll ett anförande om ”The Nordic countries and Brexit”.

Ms Ásdís Ólafsdóttir, Lead author of the Barbershop Toolbox on mobilising men for gender equality, talade om ”Transforming social norms by engaging men in gender equality”.

Dr Ulf Sverdrup, Director of the Norwegian Institute of International Affairs, Norway, talade på temat ”The transatlantic link”.

Mr Håkan Svenneling, MP, Left Party, Sweden, framhöll betydelsen av det nordiska samarbetet på temat ”Parliamentarian cooperation – a tool to strengthen the Nordic countries”

 

Dagen avslutades med lunch i Gotiska salen och en kort historisk guidning av Biskops Arnös historia. Bland annat konstaterade vår guide Håkan Tegnestål att lunchen i Gotiska salen följer en tradition på Biskops Arnö som skapades redan på 1300-talet, då Ärkebiskopen i Sverige tog emot Påvar och Påvars sändebud i just den här salen.

Foto: Per Lindh. På bilden Ásdís Ólafsdóttir och Ulf Sverdrup.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *