Till minne av Robert Norman

Robban, det var så han kallades på Biskops Arnö, Robert Norman. Robban har arbetat på Biskops Arnö sedan mitten på 1980-talet då han som nyutbildad folkhögskolelärare började som vikarie på den då nya Ekologikursen. Ekologikursen fokuserade på både teori och…