Orättvis bildningspolitik

Biskops Arnö har tillsammans med Arbetarrörelsernas folkhögskolor i Göteborg under våren tagit initiativ till en utredning om det som man kan kalla en orättvis bildningspolitik.I korthet handlar det om att landstingen och regionerna runt om i Sverige gynnar sina egna folkhögskolor framför de rörelsedrivna folkhögskolorna. I genomsnitt, visar utredningen, lägger landstingen och regionerna 5 gånger så mycket pengar på sina egna folkhögskolor än de ger i stöd till de rörelsedrivna folkhögskolorna. Om det inte hade varit att stödet betalades med allmänna skattemedel, hade det inte varit ett problem. Men problemet uppstår när det ska råda en likabehandling av verksamheterna. Det hade varit helt otänkbart för en kommun att ge ett 5 gånger så högt bidrag till sina egna skolor än till friskolorna.

Rektor på Biskops Arnö har fått styrelsens uppdrag att arbeta aktivt med att synliggöra detta missförhållande. En skrivelse har ställts till landstinget i Uppsala län och i samband med skrivelsen publicerades en debattartikel i UNT. Se länk nedan.

http://www.unt.se/asikt/debatt/ojamlik-behandling-av-folkhogskolorna-3102642.aspx

Utredningen som nämnts ovan är gjord av Mats Wingborg på Arenagruppen och presenterades på ett seminarium i Almedalen i början av juli. Seminariet filmades och finns att se på nedanstående länk. Där finns också rapporten att ladda ner.

http://www.arenaide.se/2014/07/03/folkhogskolan-det-civila-samhallets-skolform/

 

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *