Nordens Fotoskola har vernissage på Galleri Kontrast

Lördagen den 2 maj, kl 12, har våra studenter på Nordens Fotoskola vernissage på Galleri Kontrast i Stockholm. Bilderna som visas är studenternas examensarbete, på temat ”Gränsland”. Anna Clarén, utbildningsledare på Nordens Fotoskola och handledare för examensarbetet skriver så här om Gränsland och om bildjournalistik:

Om Gränsland.
Det som finns mellan två olika tillstånd är ett gränsland.

Att befinna sig mitt emellan det gamla, det som har varit, och stå inför det nya, det som ska komma, är att vara i ett mentalt gränsland. Det mentala gränslandet kan innebära rädsla och en känsla av litenhet inför det nya, okända som ska komma. Det kan också innebära sorg, saknad och vemod över det gamla som inte längre finns kvar.  Men i gränslandet finns också en kraft och en vilja att komma vidare. Då sorgen över det gamla har ebbat ut kan hopp och nyfikenhet ge mod att gå vidare

Studenterna på Nordens Fotoskola har i sitt examensarbete inspirerats av det som är ett gränsland. I 16 olika berättelser och på 16 olika sätt undersöker studenterna vad det är att befinna sig i ett geografiskt, men kanske främst, i ett mentalt gränsland.

Om att skapa bildjournalistik.
God bildjournalistik är starka och angelägna berättelser om människoöden, platser, möten och konflikter från den verklighet som vi lever i. En bildjournalistisk berättelse ska både ge en konkret beskrivning och samtidigt förmedla en emotionell berättelse. Den konkreta beskrivningen svarar på frågorna Var? Vem? När? Hur? Den emotionella berättelsen har inga svar, den skildrar personlighet, stämning, atmosfär och känsla.

Att gestalta en person, en plats, en företeelse med kameran som berättarverktyg är en svår uppgift. En bildjournalist måste självklart vara påläst och insatt i ämnet ur flera olika synvinklar, vara förtrogen med ämnets moraliska och etiska dimensioner. Därefter måste hon dessutom kunna ta kontakt, vinna förtroende, lära känna och komma en annan människa nära. Detta är svårt, utmanande och spännande! Viktiga egenskaper hos en bildjournalist är nyfikenhet, envishet, ödmjukhet och mod.

Kanske är just modet den viktigaste egenskapen för att kunna driva ett längre bildjournalistiskt arbete. Modet att tro på sin berättelse så att man kan ta sig förbi stängda dörrar och skapa kontakt med okända människor. Modet att orka vara ensam på en främmande plats under en längre tid. Modet att berätta om det man faktiskt ser och upplever, inte om det man förväntas att se. Och kanske svårast av allt, modet att orka stå emot sina egna tvivel och envist fortsätta arbeta.

Jag är en stolt lärare och handledare. Stolt, både över det färdiga resultatet och över vägen fram till dessa fantastiska bildberättelser.

Anna Clarén, 2015-03-30, Biskops-Arnö
Utbildningsledare på Nordens Fotoskola, Biskops-Arnö

 

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *