Nordens Fotoskola, Biskops Arnö, söker YH-utbildning till bildjournalist.

Vi har nu lämnat in ansökan om att få fortsätta med att bedriva vår YH-utbildning till fotograf/bildjournalist. Vid ansökan förra året fick vi ett negativt besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan, vilket innebär att vi för närvarande inte har några som går år 1 på utbildningen, men väl år 2 och 3.

Nu lämnar vi in en ny ansökan, som vi har vässat ytterligare efter branschens behov. Det känns tryggt att veta att våra före detta studenter lyckas bra i en tuff bransch. Vi har gjort egna fördjupade undersökningar och kan exempelvis konstatera att av de som slutade på Nordens Fotoskola i feb – 10, dvs fem år efter avslutad utbildning, livnär sig 86% helt eller delvis inom det yrke som utbildningen var avsedd för. Bland deras kunder återfinns de stora dagstidningarna, magasin, företagsuppdrag, fackpress, contentmarketing, bildbyråer etc.

Det finns idag fyra YH-utbildningar som utbildar till yrket fotograf. Myndigheten för Yrkeshögskolan kommer i år att ställas inför att bedöma ansökningar från samtliga dessa fyra utbildare. Vi på Nordens Fotoskola, Biskops Arnö, är övertygade om att den här typen av utbildningar behövs inom yrkeshögskolan. Att vara en bra fotograf är ett hantverk, som kräver mycket tid till övning. Det går inte att läsa sig till ett hantverkskunnande. För yrkets framtid och för bildens kvalitet är detta oerhört viktigt.

Vi ser med tillförsikt fram emot Myndigheten för Yrkeshögskolans bedömning.

Foto: Bezav Mahmod. Bilden är tagen i Kurdistan i samband med Bezavs examensarbete på Norden Fotoskola.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *