Nordens Fotoskola beviljas bidrag från YH-myndigheten

Med stor glädje konstaterar vi att Nordens Fotoskola Biskops Arnö har fått YH-myndighetens förtroende att fortsätta med vår framgångsrika utbildning till Bildjournalist/fotograf. Det är ett viktigt och riktigt beslut sett ur journalistikens perspektiv. Vi behöver bra journalistik, både i bild och text, och då krävs en bra utbildning.

Vi har bedrivit utbildningen med stor framgång i mer än 30 år, och många av våra studenter har blivit tongivande fotografer; Anna Clarén, Pieter ten Hoopen, Hanna Modigh, Nina Korhonen… listan kan göras lång. Oaktat om de blivit tongivande eller inte så lyckas de bildjournalister vi utbildat bra i branschen och i sitt yrke. I våra egna undersökningar av de som tog examen för fem år sedan arbetar idag mer än 80% helt eller delvis inom det område som utbildningen var avsedd för.

Beslutet innebär att vi nu öppnar ansökan till hösten 2016. Mer information om utbildningen och ansökan finns på

http://nordensfotoskola.se/

Foto: Bezav Mahmod, från hans examensarbete.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *