Nobelpriset i litteratur och låtskrivarutbildningen

Biskops Arnö startade 2014 en låtskrivarutbildning. En av initiativtagarna till utbildningen var Arne Sundelin, poet och författare, och under diskussionerna som ledde fram till kursen återkom vi till det som kommit att bli kännetecknande för kursen, ”texten är lika viktig som musiken”. Arne hade vid tidpunkten arbetat många år på Biskops Arnös författarskola, och tog med sig den metodik kring att arbeta med text som är karakteristiskt för författarskolan. Vi ser idag hur rätt de tankarna var.

Ansvariga för låtskrivarutbildningen idag skriver:
Textens musikaliska kvaliteter var utgångspunkten när Biskops Arnö startade Låtskrivarutbildningen 2014. De egenskaperna i ord och bokstäver har i alla tider gjort det svårt att peka på någon precis gräns mellan tryckt, talad och sjungen text. Men likväl uppfinns och flyttas sådana gränser som uttryck för kulturens ständigt och energiskt skiftande fokus. Vi som arbetar på kursen idag är oerhört glada för att Svenska Akademien också tycker om att lyssna på litteratur.”

En av Arne Sundelins stora inspirationskällor var Bob Dylan, och hösten 2012 släppte han ”Allt ska bli ditt”. En roman om Bob Dylans tidiga karriär fram till genombrottet.

Tyvärr finns inte Arne kvar med oss. Han avled hastigt och oväntat i februari 2015. Vi sörjer att han inte fick uppleva att Bob Dylan fick Nobels litteraturpris.

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *