More than Scandinavia för diplomater

Den 1 juni genomförde Biskops Arnö i samarbete med Föreningen Norden och Utrikesdepartementet ett seminarium för ambassadpersonal, för sjunde året i följd. Seminariet riktar sig huvudsakligen till de icke-nordiska ambassaderna och syftar till att skapa en bredare förståelse för det nordiska samarbetet.

Temat på årets seminarium var ”The Nordic Way: Towards knowledge-intensive economies”. Inledningstalade gjorde Kristina Persson, Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbetet. Kristina Persson talade om hennes uppdrag i den nya regeringen kopplat till seminarietemat, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Paneldiskussionen som följde modererades av Theo Sommer, fd chefsredaktör för Die Zeit, och i panelen satt Anne K Fahlvik från Norge, Executive Director of the Division for Innovation, Magnus Aronsson från Sverige, Managing Director, Baldvin Þór Bergsson från Island, Journalist and Political Scientist,  Mikael Jungner från Finland, Managing Partner och  John Iversen från Danmark, Public Affairs Director.

Efter avslutad paneldiskussion och frågor avslutades dagen med lunch i Gotiska salen och en kort föredragning om Biskops Arnös historia.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *