Inbjudan till höstens enda offentliga samtal inför folkbildningsrådets beslut om nytt statsbidragssystem för folkhögskolan.

Under Almedalsveckan presenterade 12 folkhögskolor och Arenagruppen en rapport om remissvaren på vårens enkät/remiss kring förslaget tull nytt statsbidrag. Rapporten visar en mycket stark kritik mot förslaget. En kritik som framförallt kommer från RIO-skolorna. På FBR´s styrelsemöte i maj, beslöt styrelsen att utifrån styrelsens diskussioner komma fram med ett nytt underlag för beslut till den 5 oktober.
Nu ligger ett nytt förslag för beslut. Kritiken kvarstår. Det underlag, som RIO (inte FBR) skickade ut i augusti är i många stycken detsamma som i våras. Förslaget saknar fortfarande helt konsekvensanalys. Det saknas en analys av problemen med nuvarande system. Det saknas motivering av besluten. Det är fortfarande ett förslag som skiljer folkhögskolan från civilsamhället. Det är fortfarande ett förslag som bryter mot statens riktlinjer, vägval och vilja, och inte minst mot folkbildningspropositionen. Ett förslag som ensidigt lyfter fram och prioriterar det tredje syftet på bekostnad av de övriga.
Processen har även nu varit sluten. Men nu har man åtminstone träffat RIO och SKL, som tidigare inte ens var remissinstanser. Ingen ny remiss eller input från skolorna har inhämtats, inget nytt förslag pressenterats av FBR inför beslutet. Inte vid något tillfälle har FBR presenterat sitt förslag och diskuterat det med oss skolor! En träff genomfördes på Nalen förra året, men då fanns inget förslag!
Nu kommer vi att ha ett seminarium Stockholm med utgångspunkt från rapporten; Vad skall folkhögskolan vara?  På seminariet medverkar folkbildningsrådets nya generalsekreterare, Maria Graner!
Plats: ABF-huset, Sveavägen i Stockholm
Tid: 12.00 -13.15, med ev efterföljande diskussion för oss från folkhögskolan 13.15 -15.00.
Frågan under den efterföljande diskussionen blir hur vi går vidare inför beslutet den 5/10.
OBS! Detta blir det enda tillfället att träffas och diskutera förslaget till statsbidrag som kommer att erbjudas inför folkbildningsrådets beslut den 5/10. Vare sig Folkbildningsrådet, RIO eller SKL ordnar någon sammandragning för skolorna kring detta.
För mer information, anmälan och nedladdning av rapporten klicka på länken nedan.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *