Fridegårdspriset och Biskops Arnö

Fridegårdspriset är instiftat av Håbo kommun och delas ut vartannat år till en pristagare som verkar i Jan Fridegårds anda, inom litteratur, film eller teater.

Prissumman är 100 000 kr, vilket ger priset en tyngd.

Inför 2014 års prisutdelning har kommunen stärkt och utvidgat priset till att omfatta det nordiska språkområdet. Detta innebär att en pristagare kan utses från alla våra nordiska länder. För att möjliggöra ett arbete med nordisk utblick och för att säkerställa att arbetet präglas av kontinuitet och kunskap har Håbo kommun utsett Nordens Folkhögskola Biskops Arnö som ansvarig för juryarbetet samt framtagandet av förslag på pristagare. Kommunstyrelsen är som tidigare beslutsfattare.

Detta stärker Biskops Arnös roll i det nordiska sammanhanget i allmänhet och som en central plats i den nordiska litteraturen i synnerhet. Det är med stolthet vi tar oss an denna uppgift.

> Fridegårdspriset

JF12top

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *