Författarseminarier på Biskops-Arnö 2013

Författarseminarierna har pågått på Biskops-Arnö i mer än 50 år och upprätthåller en lång litterär tradition som gett eko i Norden.  Sedan 1960-talet är Biskops-Arnö mötesplats för författare, kritiker, litteraturforskare och kulturförmedlare från hela Norden.

Biskops-Arnös litterära tradition är lång och väl dokumenterad. I folkhögskolans längre kurser intar litteraturen och skrivandet en framskjuten plats, och Nordens författarskola erbjuder kurser med inriktning mot lyrik och prosa samt dramatik. Flera idag etablerade författare har deltagit i våra kurser, bl a Tomas Bannerhed (augustpriset 2011), Sara Stridsberg, (Nordiska rådets litteraturpris 2007, De Nios vinterpris 2011), Monika Fagerholm (Augustpriset 2005) och Daniel Sjölin (Borås tidnings debutantpris 2005, tidigare programledare i SVT:s litteraturprogram Babel).

Det finns väl dokumenterat bakåt om vilken betydelse dessa seminarier haft, för enskilda författare men också för ett nordiskt författarskap.

Den 12-16 juni genomförs debutantseminariet med författare som debuterat under det senaste året

Seminariet genomförs med stöd från Nordisk kulturfond, Clara Lachmann och de nordiska bilaterala fonderna.

logga-nordisk-kulturfond

Debutantseminariet har för avsikt att samla författare som under det senaste året debuterat i något av de nordiska länderna för att diskutera den nordiska litteraturens utveckling.

Deltagarna nomineras från respektive lands författarförening.

Seminariet består av föreläsningar, textsamtal, workshops och uppläsningar som rör sig runt ett aktuellt tema i den nordiska litteraturen.

Genom utbytet av erfarenheter får deltagarna utöver kunskaperna kring temat också en större inblick i de olika ländernas olika litterära traditioner och hur själva omständigheterna och villkoren kring skrivandet stämmer överens eller skiljer sig åt.

Seminariet hålls på de olika nordiska språken och lite engelska, dels för att öka språkförståelsen men också för att genom detta vidga läsekretsen för dessa relativt små språkområden.

Förhoppningen är att seminariet ska resultera i fortsatta diskussioner, kontakter och framtida nordiska litterära samarbeten och engagemang.

Seminariet leds av Ida Linde och Kajsa Sundin.

Den 1-4 juli genomförs ett seminarium för barnboks- och ungdomsförfattare och illustratörer

Seminariet arrangeras av Biskops-Arnö, Nordens folkhögskola, i samarbete med Nordiska ministerrådet.

logo

Årets tema är SAMTIDEN, FRAMTIDEN OCH VERKLIGHETEN och vi ställer oss frågor som:

  • Vart tror jag att barn- och ungdomslitteraturen tar vägen?
  • Vart vill jag att barn- och ungdomslitteraturen ska ta vägen?
  • Vad händer med framtiden i litteraturen om den ter sig alltmer skrämmande i verkligheten/
  • vad händer med samtiden i litteraturen om den ter sig alltmer skrämmande i verkligheten?
  • Får vi skildra allt? Ska vi skildra allt? Måste vi skildra allt?

Handleder och planerar seminariet gör Viveka Sjögren, författare och illustratör från Sverige, och Linda Bondestam, finlandssvensk illustratör.

Två föreläsare gästar seminariet:

  •  Åsa Warnqvist från Svenska barnboksinstitutet berättar om trender och tendenser i den nordiska barn-och ungdomslitteraturen.
  • Tobias Malm, seminarieledare i vetenskapsteori, berättar om sina erfarenheter av att kommunicera filosofi med ungdomar, mänsklighetens framtid och om hur mänskligheten kan komma att förändras som både biologisk och kulturell varelse över tid.

Vi kommer att arbeta gruppvis i workshops, författare och illustratörer blandat. Tidigare genomförda seminarier kan vittna om många fina bokprojekt som kommit till just i liknande former, när det finns tid att mötas över gränserna och hitta nya former och uttryck tillsammans.

Den 29 juli – 3 augusti genomförs en författarskola för unga

Författarskola för unga arrangeras av Biskops-Arnö, Nordens folkhögskola, i samarbete med Nordiska ministerrådet.

logo

Författarskolan för unga vänder sig till nordiska ungdomar i åldern 15-18 år för att under en vecka arbeta med skönlitteratur på olika sätt.

Undervisningen och samtalen sker på skandinaviska, engelska och de respektive språken. Genom att undervisa på omväxlande språk får man möjlighet att bli bättre både i sitt eget språk och upptäcka möjligheten att läsa på de andra nordiska språken.

Programmet består av olika skrivövningar som ett sätt att pröva sig fram, en del uppgifter görs individuellt och en del i grupp. Under en del lektioner sker fördjupning av kunskaper inom vissa specifika områden i litteraturen. På kvällarna finns möjlighet att läsa högt för varandra i Biskops-köket.

Det viktigaste inslaget i veckan är textsamtalet. Textsamtalet har en lång tradition i de nordiska författarutbildningarna. Det är en metod för att lära sig läsa, och därigenom bli bättre på att läsa sin egen text, vilket kanske är den enda vägen egentligen till att bli en bättre författare.

Författarskolan för unga leds av Ida Linde och Athena Farrokhzad.

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *