Dramatikutbildningen kvar – i ny skepnad

”Biskops Arnö skrotar dramatikutbildningen” har rubriceringen varit i flera medier.

Riktigt så illa är det inte. Styrelsens beslut blev att lägga ner dramatikutbildningen i dess nuvarande form, vilket innebär att vi lämnar våra hyrda lokaler i Stockholm och börjar om på nytt, på Biskops Arnö.

Under läsåret 2017/2018 kommer vi att genomföra ett projektår under förutsättning att vi får tillräckligt med sökanden till utbildningen. Projektåret kommer att genomföras som en distansutbildning, med en träff/månad på Biskops Arnö. Träffarna på Biskops Arnö kommer vara 4 dagar/träff och innehålla workshops och seminarier kopplat till olika teman.

Utöver det kommer deltagarna att erbjudas individuell handledning kopplat till deras projekt. Genom projektåret ges också de deltagare som i år går grundåret möjlighet att söka och få möjlighet att fullfölja det utbildningen på det sätt som de planerat.

DN: Biskops Arnö ändrar sig – dramautbildningen blir kvar
Sveriges Radio, Kulturnytt i P1
: Dramautbildningen på Biskops Arnö blir kvar

Sveriges Radio P4 Uppland
: Dramautbildningen blir kvar:

Information om utbildningen med länk till ansökan:

Att skriva dramatik – projektår – (distans – egy)

Under det kommande året kommer vi att utreda förutsättningarna för att fortsätta med dramatikerutbildningen på Biskops Arnö.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *