Anna Clarén deltar i symposium om fotografiets framtid

Anna Clarén, utbildningsansvarig på Nordens fotoskola Biskops Arnö, deltar den 22 oktober i ett symposium om fotografiets framtid på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Inbjudan i sin helhet:

Då, nu och framåt – om tillståndet i svensk fotografi

Idag finns ett stort intresse för fotografi och det visas fotoutställningar över hela landet. Fotografi har både en självklar plats inom såväl konsten som de kulturhistoriska sammanhangen, och fotografi finns både på marknaden och i ickekommersiella rum. Fotograferandet är en aktivitet som de flesta ägnar sig åt dagligen och ofta är kameran samtidigt en telefon. Den tekniska utvecklingen påverkar förutsättningarna för den fotografiska bilden – inte minst när det gäller distributionen. Mycket är i rörelse och aktiviteterna är många och därför är det angeläget att diskutera fotografins roll, behov och möjligheter. Symposiet riktar in sig på två områden som är både åtskilda och förbundna med varandra: utbildning/forskning och förmedling/samlingar. Syftet med symposiet är att samla olika aktörer för att formulera strategier för hur det fotografiska fältet ska kunna stärkas, och på vilka sätt de nätverk som redan finns kan vidareutvecklas och nya uppstå.

I samband med symposiet släpps bokverket Fotografi i Sverige 1970–2014. Böckerna ingår i den nyligen framlagda avhandlingen Performing History där författaren Niclas Östlind analyserar de strukturer som format fotografins institutionella landskap och förklarar de konflikter som präglatfältet från 1970-talet till idag. På symposiet kommer denna historia att fungera som en fond och ett stöd när blicken riktas mot nuet och framtiden.

Tid: 22 oktober klockan 13–18 och efterföljande mingel och boksläpp

Plats: Dunkers kulturhus i Helsingborg

PROGRAM:

13.00

Välkomsthälsning, Lena Wilhelmsson & Britta Lundgren

13.10

Det fotografiska fältets strider, tillkortakommanden och möjligheter, Niclas Östlind

14.00

Om nationellt ansvar för fotografi i Norge, Ingrid Nilsson, Preus Fotomuseum

14.30

Kaffepaus

15.00

Paneldebatt om utbildning och forskning

Anna Clarén (Nordens fotoskola), Pelle Kronestedt (Akademin Valand), Louise Wolthers (Hasselbladstiftelsen), Anna Dahlgren (Stockholms universitet)

16.00

Fruktpaus

16.15

Paneldebatt om förmedling och samlingar

Göran Nyström (kulturchef, Landskrona stad), Min-Jung Jonsson (Fotografiska), Anna Tellgren (Moderna museet), Britta Lundgren (SJCD, Västerbottens museum), Mia Bengtsson-Plynnig (Bildbyrån Link Image)

Moderatorer: Magnus Jensner (curator, skribent, Artipelag) Ann-Katrine Almqvist (förbundsordförande, Svenska Fotografers Förbund)

17.30

Konstnärspresentation: Om att vara fotograf och röra sig mellan konst och kulturhistoria,

David Molander

18.00

Mingel med boksläpp och bokutställning

Campari och pizza

Symposiet arrangeras av:

Dunkers kulturhus, Akademin Valand, Hasselbladstiftelsen, Göteborgs konstmuseum, Bokförlaget Arena och Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi vid Västerbottens museum.

För att täcka våra kostnader tas en liten avgift på 250 kr ut.

Betala in senast 20/10 på PG: 488 75 83 – 5. Märk med MV 22/10. Anmälan sker till lena.wilhelmsson@helsingborg.se

På Dunkers kulturhus visas utställningen Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970–2014

10 okt 2014–15 feb 2015.

Mer information kommer att finnas på www.dunkerskulturhus.se

VÄLKOMMEN!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *