Debatt om trafiken på linje 895 förbi Biskops Arnö

Inget samråd har skett

DEBATT För oss som studerar och arbetar på Biskops Arnö är försämringen av busstrafiken mycket påtaglig, skriver Mats Lundborg.

Uppsala Nya Tidning | 2017-10-02

Kollektivtrafiknämnden i Region Uppsala fattade beslut den 12 juni om att dra in två turer på dagen och en tur på kvällen på buss 895, som trafikerar Bålsta – Uppsala. Ett beslut som enligt protokollet ska spara 500 000:-/år.
I beslutet från den 12 juni skriver man att ”kundpåverkan är färre resandemöjligheter för de som bor på sträckan Bålsta -Örsundsbro”. Ganska självklar slutsats, går det färre bussar är det färre som kan åka. Man skriver alltså ”för de som bor på sträckan”, inte ett ord om möjligheterna för de företag som har sin verksamhet utmed sträckan.

Stiftelsen Nordens Biskops Arnö bedriver folkhögskola, Yrkeshögskola, Nordiska seminarier, Bed & breakfast och konferensverksamhet. Vi har 40 anställda och ca 150 gästlärare som kommer för olika inslag på kurserna. Vi har 100 internatplatser, elever som bor på Biskops Arnö mellan augusti – maj. Därutöver har vi ca 500 deltagare på sommaren mellan juni – aug, som deltar i olika sommarkurser och seminarier. Våra elever, där de flesta inte har annan möjlighet än att åka kollektivt, är oerhört beroende av att kollektivtrafiken fungerar. Detta gäller både de som reser till och från skolan dagligen, och de som bor på Biskops Arnö och behöver åka till Bålsta, Stockholm och Uppsala. Därutöver har vi personal som dagligen reser till och från Biskops Arnö kollektivt, från Bålsta och Uppsala.

Kort sagt, våra förutsättningar för att bedriva verksamhet skulle påverkas påtagligt om kollektivtrafiken försämrades. Det påverkar personal, externatelever och de internatelever som bor på Biskops Arnö.

I beslutet står att det är ”färre än 10 påstigande per timme”. Jag förutsätter att detta är en korrekt siffra, men för oss som driver verksamhet utmed sträckan är den irrelevant. Ska vi ha möjlighet att driva verksamhet för de som inte har egna bilar utan är hänvisade till att åka med kollektivtrafiken, måste den fungera. Kollektivtrafiknämnden har i uppgift att bevaka ”kollektivtrafikens roll när det gäller regional utveckling” (se deras hemsida).

Jag tycker det vore rimligt med en dialog med kollektivtrafiknämnden i den här frågan innan beslut fattas om vilka turer som ska dras in. Vi har bjudit in till detta i skrivelse en 23 aug, med fortfarande inte fått någon respons på denna framställan.

Kollektivtrafiknämnden har som uppgift att ha samråd med länets kommuner, regionförbundet, organisationer, resenärer, företag och berörda myndigheter. Något samråd med berörda företag har inte skett inför beslutet, enligt samtal (170918) med kollektivtrafiknämndens ordförande brukar nämnden inte ha det när det gäller ”mindre förändringar av turtätheten”. I det här fallet minskar man antalet bussar på linjen med 15 procent. Huruvida det är en mindre förändring kan man ha olika åsikter om, men jag uppfattar att siffran 15 procent är generellt ganska hög när man pratar om neddragningar.

Mats Lundborg
Rektor Biskops Arnö

Mats Lundborg har rätt

DEBATT Kollektivtrafiknämnden var inte enig när bussförbindelserna till Biskolps Arnö försämrades, skriver Johan Örjes (C).

Uppsala Nya Tidning | 2017-10-03

Jag förstår att Biskops-Arnö folkhögskolas rektor Mats Lundborg är kritisk till hur det gick till när Socialdemokraterna och Miljöpartiet beslutade att försämra trafiken på linje 895, den man kan ta till och från Biskops-Arnö. Beslutet togs utan en ordentlig dialog vare sig med berörda kommuner, verksamheter eller resenärer och efter en mycket grund analys.

Det bör betonas att det inte var en enig nämnd som ställde sig bakom beslutet. Från hela Alliansen i Kollektivtrafiknämnden var vi mycket kritiska till hanteringen och ville därför låta UL göra om och göra rätt och genomföra samråd och en ordentlig analys före beslut. Tyvärr fick vi inte stöd för det i Kollektivtrafiknämnden. Från Centerpartiet och Kristdemokraterna i nämnden valde vi då att rösta nej till bland annat försämringen på linje 895.

Tyvärr har det hänt tidigare att man från de styrande drivit igenom förslag, trots att vi varnat för bristfälliga underlag. Det behöver bli bättre ordning och reda i beslutsfattandet, så att beslut om förändringar tas utifrån ett bra underlag där de som berörs har haft chansen att framföra sina synpunkter.

 

Johan Örjes (C)
2:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden

>> UNT Uppsala Nya Tidning

 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *