Anna Clarén på Fotomässan

Anna Clarén visar sin utställning Holding på Fotomässan i Älvsjö

22 till 24 november 2013

Utställningens titel, Holding, är en term hämtad från psykoterapin. Den säger att varje enskilt litet barn bör få en självklar känsla av att vara älskat och omhändertaget av sina föräldrar. Detta barn kommer sedan att gå ut i livet med en känsla av att vara hållen. Det barn som växer upp i en familj där denna självklara kärlek av någon anledning inte finns, kommer som vuxen att ständigt söka och desperat leta efter känslan av holding. Sökandet efter någonstans att hålla sig kan te sig på olika sätt; symbiotiska kärleksförhållanden, destruktivitet, flyktbeteende och rastlöshet, en ständig känsla av utanförskap.

”Berättelsen är på flera sätt ett slags självporträtt”, säger Anna Clarén. ”Men jag är övertygad om att i djupet av varje människa är vi alla relativt lika. I vårt sökande, i frågorna och förvirringen, i längtan efter tillhörighet och närhet är vi alla lika. Därför är denna berättelse inte enbart ett självporträtt utan även en djupt allmänmänsklig berättelse.”

> Fotomässan i Älvsjö

Anna kommer också att delta i i ett seminarium
lördagen den 23 november:

Debatt: Var går gränsen för en fotograf?

Nya lagar om var gränsen för vad man får fotografera har nyligen klubbats igenom i riksdagen. Men fotografer måste även ta ställning till icke juridiska, moraliska och etiska frågeställningar i sitt yrke. Finns det tillfällen när man inte ska ta bilder? Väger den porträtterades integritet tyngre än fotografens konstnärliga frihet?

Tre kända fotografer kommer att diskutera de här frågorna ur var sitt perspektiv på Fotomässan.

Panelen består av:
Elisabeth Ohlson Wallin, Anna Clarén, Anders Hansson
Diskussionen leds av Lars Dareberg, fotograf och tidigare bildchef på Sydsvenska Dagbladet.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *